خبرهای داخلی

87
۱۲ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: محمد فصیح متوکل

تاکید وزارت عدلیه به بیشتر شدن برنامه های آموزشی تقنینی


مقام‌های وزارت عدلیه می‌گویند که بخاطر افزایش متخصصین حقوقی به صورت کافی در ادارات دولتی باید روی افزایش برنامه های درسی ستاژران تقنینی کار بیشتر صورت گیرد.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه، به امروز (دوشنبه) در محفل فراغت ستاژران تقنینی وزارت عدلیه گفت که برای تسریع روند قانون گزاری در کشور روی برنامه‌های آموزشی، کار بیشتر صورت میگیرد و پس از این، برای طی مراحل اسناد تقنینی، افراد حقوقی و مسلکی گماشته خواهند شد.
از سوی هم، عبدالقادر عدالت خواه، عضو شورای عالی استره‌محکه، می‌گوید که قانون گذاران برای تامین نظم در جامعه نقش عمده‌ی دارند و برای رسیدن به یک جامعه مرفه باید در راستای قانون گذاری کار صورت گیرد.
به گفته عدالت خواه، افغانستان در بخش قانون گذاری جایگاه ویژه در سطح منطقه اتخاذ کرده است.
اما بهشته رحیمی، یکی از فارغان دوره ستاژ تقنینی وزارت عدلیه، از حکومت میخواهد تا زمینه کاری را در ادارت حکومتی برای آنان فراهم سازد.
در دوردوم فراغت ستاژران تقنینی وزارت عدلیه، ۱۲۸ تن پس از سپری کردن دوره یک ساله درسی فارغ شدند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد