منطقه و جهان

۱۸ حوت ۱۳۸۸

تاکید قانون گذاران امریکا بر تشدید تحریم ها علیه ایران

کلید * هجدهم حوت ۱۳۸۸

جمعی از قانون‌گذاران امريکا، با شدت عمل در مورد شرکت‌هايی که در بخش انرژی ايران سرمايه‌گذاری می‌کنند، خواهان سخت‌گيری بيشتر در تحريم ايران شدند.

سناتور دموکرات، کريستين گيلی‌برند، از اعضاء کميته‌ روابط خارجی سنای امريکا در اين باره گفت: «لازم است پيامی صريح و مقتدرانه به ايران فرستاده شود مبنی بر اينکه با ادامه‌ی جاه‌طلبی هسته‌ای، دستيابی به منافع و امتيازهای اقتصاد جهانی ممکن نيست».

این اظهارات پس از گزارشی که روز شنبه‌ در روزنامه‌ نيويورک تايمز انتشار يافت، ابراز می شود.

در اين گزارش آمده بود دولت امريکا به رغم نقض تحريم‌های ايران از طرف شرکت‌های امريکايی و غيرامريکايی، بيش از ۱۰۷ ميليارد دالر به اين شرکت‌ها که مدعی بودند از قطع همکاری با ايران متضرّر شده‌اند، کمک مالی کرده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد