داغترین-خبر

۳۰ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

تاکید شورای نامزدان به پایان کار حکومت وحدت ملی

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ، یکبار دیگر به  پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزا تاکید نموده می گویند  پس از آن  باید حکومت “سرپرست” ایجاد شود.

آنان می افزایند که طرح خود را با حکومت شریک نموده اند و منتظر پاسخ حکومت هستند.

محمد حنیف اتمر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و از اعضای این شورا به روز دوشنبه در نشست تحت نام پایان کار حکومت و ضرورت حکومت سرپرست، می‌گوید:” از لحاظ قانونی کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال جاری به پایان می‌رسد و پس از آن باید حکومت توسط سرپرست اداره شود.”

وی همچنان می افزاید ادامه کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا باعث بحران و بی ثباتی سیاسی خواهد شد .

از سوی هم عبدالطیف پدرام یکی دیگر از  کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و از اعضای این شورا می گوید که رییس جمهور از امکانات دولتی برای کمپاین استفاده می کند.

وی می افزاید انتخابات ریاست جمهوری باید به موقع و با شفافیت برگزار شود.

در همین حال احمد ولی مسعود یکی دیگر از  کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و از اعضای این شورا می گوید رییس جمهور از امکانات دولتی برای کمپاین استفاده می کند.

به گفته اوحکومت در مدیریت انتخابات پارلمانی ناکام بوده و در تلاش است تا با مهندسی انتخابات ریاست جمهوری، تقلب گسترده را راه اندازی نمایند.

حکومت در واکنش به نشست کنونی این نامزدان گفته است که خواست های این شورا تکراری بوده و یگانه مرجع تفسیر قانون ستره محکمه می باشد .

این در حالیست که شورای نامزدان برای بیرون رفت از این وضعیت طرحی را ارایه کردند که بر مبنای آن رئیس جمهور فعلی از کاندیداتوری خود به ریاست جمهوری انصراف دهد  در آن صورت می‌تواند بدون طی کدام میکانیزم قانونی دیگر پس از اول جوزای سال جاری به عنوان “سرپرست حکومت”، کار خویش را ادامه دهد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد