خبرهای داخلی

213
۲۲ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

تاکید رییس جمهور غنی بر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در کشور


محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که بزرگترین بدبختی جنگ در افغانستان وارد شدن تلفات به غیر نظامیان می باشد و هر زمانی که وی در مورد رویدادهای تلفات ملکی آگاه می شود سخت متاثر می گردد.

رییس جمهوری کشور که امروز در مراسم گرامی داشت از بیست و چهارمین سالیاد جان باختن عبدالعلی مزاری در ارگ صحبت می کرد، تاکید نمود که نیروهای امنیتی افغان سبب تلفات ملکی نبوده و آنان تلاش می نمایند تا جلو تلفات غیر نظامیان را بگیرند.

رییس جمهوری کشور هم چنان اضافه کرد که وی به نیروهای امنیتی دستور داده است که هرگاه جان یک غیر نظامی در جریان عملیات آنان به خطر مواجه بود یا از عملیات بگذرند و یا هم انتظار بکشند.

این در حالی است که تلفات غیر نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در جریان روزهای اخیر به ویژه در ولایت های وردک، لغمان، ننگرهار و غزنی بیشتر شده و باشندگان این ولایت ها ابراز نگرانی دارند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد