کابل

46
۱۷ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

تاکید رییس جمهورکرزی بر همکارى جهاني

کلید * هفدهم دلو ۱۳۸۸

قرار است رئيس جمهورحامد کرزی يکبار ديگر جهانيان را به همکارى مشترک وگسترده، براى تامين ثبات وامنيت در افغانستان ، فرا خواند .

اين درخواست در چهل و ششمين کنفرانس امنيتی مونيخ صورت خواهد گرفت.

به پایه اعلاميه خبرى دفتر رسانه های رياست جمهورى، محور بحث های اين کنفرانس، بررسی اوضاع افغانستان، کنترول تسليحات و استراتيژی جديد سازمان ناتو می باشد.

در این اعلاميه افزوده شده که نماينده گان عالی رتبه به سطح روسای جمهور، صدراعظم، وزرای دفاع، خارجه و کارشناسان ارشد سياسی و نظامی، بيش از چهل کشور در اين کنفرانس شرکت دارند.

همچنین طبق اجنداى کنفرانس؛ قرار است  حامدکرزی  در روز سوم اين نشست  که برای بحث روی اوضاع افغانستان اختصاص داده شده، سخنرانی کند.

ریيس جمهور تلاش خواهد که درسخنانش بار ديگر، جهانيان را به همکاری مشترک و گسترده برای تامين ثبات و امنيت در افغانستان فرا خواند.

قرار است رئيس جمهورافغانستان در حاشيه اين کنفرانس، با شماری مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف ديدارکند و با آنها در مورد اوضاع افغانستان و توسعه مناسبات دوجانبه گفتگو نمايد.

کنفرانس مونيخ درباره سياستهاى امنيتی جهانى، هرساله در ماه دوم ميلادى  در آلمان برگزار می‌ شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد