خبرهای داخلی

206
۱۵ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: جمشید مجددی

تاکید رئیس جمهور غنی بر محافظت از نیروهای افغان


محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهد تا به بهانه‌ی صلح، به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور صدمه وارد کند.
رئیس‌جمهور غنی روز دوشنبه، در جریانِ سخنرانی در پروگرام توزیع کوپون به ورثه‌ی نیروهای امنیتی، یکبارِ دیگر روی صلح و آتش بسِ پایدار تاکید کرده و گفت، صلح، با تدبیر بدست میاید.
وی میگوید، تا آخرین قطره‌ی خونِ خود از نیروهای افغان محافظت میکند و اجازه نمیدهد، یکبار دیگر تانک‌ها، طیاره‌ها و دیگر تجهیزاتِ این نیروها، به قیمت آهن کهنه به کشورهای همسایه فروخته میشود.
این درحالیست که برخی ها، محمد اشرف غنی ریئس جمهور را متهم میکنند، برای باقیماندن در قدرت، نمیخواهد صلح در کشور تامین شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد