کابل

52
۱۳ ثور ۱۳۹۰
نویسنده:

تاکید بر بر مبارزۀ مشترک عليه موادمخدر درنشست سه جانبه

در نشست سه جانبهء که  روز دوشنبه بين مقامات افغانستان، پاکستان و ادارۀ مبارزه عليه مواد مخدر و کنترول جرايم ملل متحد(UNODC) در کابل برگزار شد، بر مبارزۀ مشترک عليه مواد مخدر بخصوص در سرحدات دو کشور همسايه تاکيد گرديد.

بازمحمداحمدى معين مبارزه با موادمخدر وزارت امورداخله در کنفرانس خبرى که پس از این نشست برگزار شد گفت که در اين نشست، روى تقويت سرحدات افغانستان و پاکستان بخاطر جلوگيرى ازقاچاق موادمخدر، موافقه صورت گرفت.

وی گفت که قبلاً عمليات کوچکى از سوى دو کشور همسايه، بر ضد مواد مخدر در سرحدات به راه افتاده بود؛ اما پس از اين،  سطح عمليات در سرحدات افزايش و گسترش خواهد يافت.

احمدى علاوه کرد که بر اساس اين توافقات، گزمه هاى مشترک در دوطرف سرحدات افغانستان و پاکستان، سازماندهى مي شود تا جلو قاچاق مواد مخدر گرفته شود.

معين مبارزه با موادمخدر وزارت داخله همچنین گفت که  اين نشست ها، به شکل دوامدار ادامه می یابد و فعاليت  ها و دست آوردها باهم شريک می شود.

وی همچنین گفت که در سال روان، سطح مبارزه عليه موادمخدر، شدت خواهد يافت تاجلو قاچاق، کشت و پروسس مواد مخدر گرفته شود.

همچنین ” شکيل حسين”  رئيس عمومى مبارزه عليه موادمخدر پاکستان، در اين کنفرانس خبرى بر مبارزۀ جدى عليه مواد مخدر تاکید کرد و گفت که پاکستان نيز قربانى هاى زيادى دراين راستا داده است.

وى با تاکید بر اینکه اينکه پاکستان تلاش جدى دارد تاجلو قاچاق مواد مخدر در  سرحدات دو کشور گرفته شود، گفت: “مواد مخدر و تروريزم، با يکديگر ربطه دارند و به  همين دليل با هر دو پديده، بايد مبارزۀ جدى صورت گيرد.”

ژان لوک ليمايو رئيس دفتر مبارزه عليه موادمخدر و جرايم سازمان ملل متحد نیز در کنفرانس خبرى روز دوشنبه گفت که ملل متحد، از اين نشست ها نظارت کرده و سهولت در راستای مبارزه با تروریزم ایجاد می کند.

وی همچنین گفت که سازمان القاعده و گروه های تروریستی، سالانه از درک مواد مخدر  از ۱۲۵ الى ۲۰۰ ميليون دالر سود می برند و القاعده، ازاين پول به ضددولت هااستفاده مي کند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد