سیاسی

73
۱۳ جدی ۱۳۸۸

تاکید بر انتخابی شدن شاروال ها در کشور


کلید * کابل * سیزدهم جدی ۱۳۸۸

در حالیکه به بنیاد ماده ۱۴۱ قانون اساسی افغانستان شاروال و اعضای مجلس شاروالی باید از طریق انتخابات ازاد عمومی سریع و مستقیم انتخاب شود وی تاکنون اجرای این ماده قانون اساسی تحقق نیافته و شاروال ها از طریق حکومت انتخاب شده اند.

کارشناسان امور بدین باوراند نه تنها قانون اساسی در این راستا صراحت دارد بلکه باید شاروال ها حداقل مورد اعتماد اکثریت مردم باشند.

قسیم اخگر یکی از تحلیلگران مسایل سیاسی کشور می گوید، زمانیکه یک شاروال توسط مردم انتخاب می شود وی مکلف است در قبال مردم پاسخ گو باشد.

شماری شهروندان کابل نیزخواهان انتخابی شدن شاروال ها هستند. به گفته انان تجارب نشان داده اشخاص و افرادی که انتصاب شده اند برای کشور و مردم کار نکرده اند.

ولی سیامک هروی معاون دفترمطبوعاتی ریاست دولت در مصاحبه تیلفونی با رادیو کلید گفت، وقتی شاروال یک شهر توسط مردم انتخاب می شود باید تمام شرایط لازم فراهم باشد.

درحالی مردم و صاحب نظران مسایل امور خواهان انتخابی شدن شاروال ها از طریق انتخابات آزاد هستند که انتقادهای فراوانی در مورد کارکرد شاروال های انتصابی وجود دارد که نمونه اخیر و بارز آن، محکوم شدن عبدالاحد صاحبی شاروال کابل به چهارسال حبس تنفیظی از سوی یک محمکه ابتدایی در کابل می باشد.او متهم به اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های اجرایی خود می باشد. ولی آقای صاحبی که رییس جمهور کرزی از او به شدت دفاع می کند به حکم شفاعی آقای کرزی رها شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد