کابل

43
۲۳ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

تاكيد بر سهم گيري افغان ها در سرسبزی کشور

رییس جمهور کرزی از تمام افغان ها خواست تا در سرسبزی کشور سهم فعال بگیرند.

رييس جمهور كرزي در سخنراني راديويي خود گفت كه  سر سبز ساختن افغانستان سبب می شود تا وضعیت محیط زیست در کشور بهبود یابد و از افزایش شمار بیماران جلوگیری شود.

آقاي كرزي در  اين سخنراني راديويي كه شب جمعه نشر شد، خواهان توقف قطع درختان شد و شاگردان مکاتب را به نهال شانی تشویق کرد.

این در حالیست که به اساس گزارشها، هنوز هم درختان در برخی از ولایات افغانستان از سوی قاچاقبران، قطع شده و به پاکستان به طورغیر قانونی قاچاق می شوند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد