و سایر گزارش ها

1053
۸ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

تاسيس مكاتب شبانه در هرات

   مسوولان رياست معارف ولايت هرات، از تاسيس چندين باب مكتب شبانه، در آيندهء نزديك در سطح شهر و برخي ولسوالي هاي هرات، خبر مي دهند.

به گفتهء كامران تقوي مسوول مطبوعاتي رياست معا رف هرات؛ قراراست تا چند روز ديگر، دو باب مكتب شبانهء دولتي و خصوصي در سطح شهر و ولسوالي گلران، تاسيس و به فعاليت آغاز نمايد.

هم اكنون در سطح شهر هرات، دوباب مكتب شبانهء دولتي در بخش ذكور و اناث فعاليت دارند كه پذيراي بيش از يك هزار شاگردمي باشند. اين مكاتب كه مسما به “شپي ليسهء جامي” مي باشد، در سال ۱۳۵۵ در چوكات رياست معارف هرات، تشكيل و تا سال ۱۳۶۹ فعاليت داشت كه بعداً به نسبت شرايط جنگي ولايت هرات، از فعاليت بازمانده و سرانجام در سال ۱۳۸۳ احياي مجدد گرديد، كه تا كنون فعاليت آن دوام دارد.

ليسه هاي خصوصي

“شپي ليسهء هيواد” كه متعلق به بخش خصوصي است؛ اولين مكتب شبانه ميباشد كه تا چند روز ديگر رسماً به فعاليت مي پردازد.

مسوولان رياست معارف هرات؛ اميدواراند كه با تاسيس اين مكاتب، بتوانند مشكلات موجود فراروي متقاضيان مكاتب شبانه را به حد اقل كاهش دهند.

طبق گفتهء مسوول مطبوعاتي رياست معارف هرات؛ در حال حاضر حدود ۳۰ تن از اساتيد مجرب مكاتب دولتي بصورت حق الزحمه اي، درين مكاتب مصروف تدريس شاگردان مي باشند، كه در في ساعت مبلغ ۴۰ افغاني حق التدريس دريافت مي نمايند.

آقاي تقوي در مورد جذب واجدين شرايط به اين مكاتب يادآور شد: شاگردانيكه درين مكاتب پذيرفته ميشوند، بيشتر كساني اند كه يا كارمند دولت بوده و يا هم بنا برملحوظاتي، قادر به ادامهء تحصيل در مكاتب روزانه نگرديده و اكنون با استفاده از فرصت، ميخواهند تحصيلات شانرا به پايهء اكمال برسانند.

وي در ادامه افزود: “اين شاگردان، هيچ فرقي با شاگردان مكاتب روزانه نداشته و از تمام امتيازات، ميتوانند استفاده نمايند؛ چنانكه هم اكنون تعداد زيادي از فارغين مكاتب شپي ليسه، به كسب تحصيلات عالي مصروف اند.” نامبرده تفاوت ميان مكاتب روزانه و شبانه را در اوقات درسي عنوان نموده اضافه نمود: در مكاتب شبانه، صرفاً چهارساعت درسي در نظر گرفته شده و آنهم به صورت سال تمام؛ درحاليكه نصاب تعليمي در مكاتب روزانه شش ساعت و براي مدت ۹ ماه تعيين گرديده است.

 

نبود امكانات

   سخنگوي رياست معارف، نبود مكان درست و مجزا درين مكاتب را از مشكلات عمده اي خواند كه بر روند جذب متقاضيان درين مكاتب، تاثيرگذار بوده است.

در همين حال، برخي از شاگردان اناث شپي ليسهء جامي، با بيان موجوديت برخي مشكلات مي افزايند: “ما در حال حاضر، در مكاتبي درس مي خوانيم  كه شاگردانش، به كمبود جاي دچار اند.”

“مستوره” شاگرد صنف ۱۲ مكتب شپي ليسه، مي گويد در صورتيكه دولت در راستاي فراهم آوري زمينهء تحصيل آن تعداد كسانيكه به نسبت برخي مشكلات، از ادامهء تحصيل باز مانده اند، اقدامات عملي را انجام دهد؛ بدون شك به مكاتب و امكانات بيشتري ضرورت خواهد بود. وي از مقامات ذيربط مي خواهد تا دراين عرصه وارد عمل شوند.

رابعه كه در ين مكتب نيز درس مي خواند، ضمن ستايش از مقامات معارف؛ انتظار دارد تا زمينه هاي بيشتر كسب سواد براي نيازمندان فراهم گردد.

در همينحال، سينا نورزايي معاون تدريسي شپي ليسهء جامي ميگويد: با آنكه شاگردان ما، مشكلات خا نوادگي را متقبل گرديده و به مكتب مي آيند؛ اما نبود مكان مناسب براي آموختن، خود از مواردي به حساب مي آيد كه فراروي شان قرار دارد.

افزايش شاگرد

ولايت هرات؛ در حال حاضر بعد از كابل، يگانه ولايت در سطح كشور است كه بيشترين تعداد شاگرد را در خود جاي داده و پذيراي بيش از ۷۰۰ هزار متعلم مي باشد.

معارف ولايت هرات؛ داراي ۷۰۰ باب مكتب دولتي مي باشد، كه همه ساله حدود ۶۵ تا ۸۰ هزار شاگرد جديدالشمول بر آن افزوده مي گردد.

طبق گفتهء مسوولان معارف هرات؛ در ۳۵ باب مكتب خصوصيي كه هم اكنون در كنار مكاتب دولتي فعاليت دارند، بيشتر از ۲۱ هزار متعلم، مصروف درس خواندن مي باشند و پيشبيني مي گردد كه اين رقم نيز افزايش يابد. گفته مي شود همه ساله بين ۶ تا ۸ هزار شاگرد، از مكاتب هرات فارغ مي شوند.

مسوولان رياست معارف هرات؛ درحالي از تاسيس مكاتب شبانهء جديد در سطح اين ولايت خبر مي دهند كه هم اكنون ۲۵ تا ۳۰ فيصد متعلمين، فاقد صنوف درسي بوده و در زير خيمه ها و يا هم فضاي باز، درس مي خوانند.  

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد