کابل

79
۹ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

تاحال بیش از ۵ صد شرکت کننده جرگه صلح وارد کابل شدند

مسوولان برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح می گویند، تاكنون بيشتر از ۵۰۰ تن از شرکت كننده گان اين جرگه به كابل رسيده و ورود باقي شرکت کننده گان این جرگه به کابل ادامه دارد.

گل آغا احمدی سخنگوی کمسیون برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح روز گذشته گفت، تمام آمادگی ها براي برگزاری این جرگه روی دست گرفته شده است.

قرار است جرگه ملی مشورتی صلح ۱۲ جوزای سال جاری در کابل برگزار شود.

مشوره با نمايندگان مردم، برای رسیدن به صلح دایمی و ایجاد میکانیزم مفاهمه با مخالفین، از اهداف اساسی برگزاری این جرگه خوانده شده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد