کابل

126
۵ دلو ۱۳۸۹

تاثير منفي مدیریت ضعیف بر تلاش تشکیل اردو و پولیس ملي


یک مقام ارشد امریکایی که از پروژه های بازسازی در افغانستان نظارت می کند گفته است که پلان گذاری ها و مدیریت ضعیف در افغانستان، تلاش های چندین میلیارد دالری به منظور تشکیل اردو و پولیس ملی افغانستان را با خطر روبرو ساخته است.

آرنولد فیلدز، مفتش خاص پروژه های بازسازی در افغانستان، روز دوشنبه در جریان سخنرانی خود گفته است:” تا حالا واضح نشده که مقامات اردوی امریکا چگونه پایگاه های کافی و سهولت های نظامی را برای نیرو های افغان تا سال ۲۰۱۳ میلادی ایجاد خواهند کرد.”

به گفته وي، این تاریخی است که برای تسلیم دهی مسوولیت های امنیتی برای نیرو های افغان نهایت مهم خوانده می شود، زیرا قرار است تا یک سال بعد از آن، یعنی تا ۲۰۱۴ تمامی مسوولیت های امنیتی به نیرو های افغان سپرده شود.

آرنولد فيلدز همچنين گفته است كه قرار بود تا در دو سال آینده ۸۸۴ پروژه برای بازسازی افغانستان تکمیل شود.

به گفته وي، ارزش مجموعی این پروژه ها یازده اعشاریه چهار میلیارد دالر خوانده شده است. اما گفته می شود که صرف ۱۳۳ پروژه در افغانستان تکمیل شده است.

به گفته آرنولد فیلدز، ۷۸ پروژه در حال حاضر زیر کار است و ۶۷۳ پروژه دیگر اصلاً آغاز نشده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد