تحقیقاتی

۲۰ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: بهشته محمدی

بی توجهی به روند توزیع تذکره به کوچی ها سبب عدم تطبیق کامل آن پروژه شده است

اسناد و معلوماتی که به دسترس کلید گروپ قرار گرفته است نشان می دهد که حکومت افغانستان بر‌اساس درخواست ریاست عمومی ثبت احوال نفوس، مبلغ ۱۳۲ ملیون و۴۵۹ هزار و۵۰۰ افغانی را بتاریخ ۱۹ میزان سال جاری به منظور تطبیق برنامه سه ماهه توزیع تذکره های کاغذی به کوچی‌‎ها و بیجا شدگان داخلی از کود احتیاط ۹۰۰۰۰۱ منظور نموده است؛ اما اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در حالیکه برنامه متذکره را بگونه کامل تطبیق نتوانسته از وزارت مالیه خواسته است تا مطابق به حکم رییس جمهور، بودجه متذکره را در اختیار این اداره قرار دهد.
در متن پیشنهادی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به مقام ریاست جمهوری آمده است که به اساس تفاهمنامه های جداگانه این اداره با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی‌ها ایجاد ۲۱۲ تیم سیار به مدت سه ماه در ۳۱ ولایت به منظور توزیع تذکره به کوچی ها و ۱۱۰ تیم سیار دیگر به منظور توزیع تذکره به بیجا شدگان داخلی در۲۴ ولایت ضرورت می باشد.
هرچند اسنادی که در اختیار کلید گروپ قرار گرفته نشان دهنده جزئیات تیم های سیار به تفکیک ولسوالی ها و مصارف پروژه متذکره از پرداخت معاش تا کرایه موتر و سایر مصارف می باشد؛ اما مسوولان ریاست مستقل انسجام امور کوچی ها و وزارت امور مهاجرین می گویند که این پروژه مطابق به تفاهم نامه تطبیق نشده است.
مسوولان ریاست انسجام امور کوچی‌ها می گویند که پس از انتخابات ولسی جرگه بتاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان هیچ نوع کمپاین توزیع تذکره برای کوچی‌ها صورت نگرفته است.
به اساس معلومات ریاست انسجام امور کوچی‌ها قبل از انتخابات ولسی جرگه تنها در پنج یا شش ولایت حدود ۲۰ الی ۲۵ تیم سیار از جانب ریاست عمومی ثبت احوال نفوس به منظور توزیع تذکره برای کوچی‌ها فرستاده شد، در حالیکه طبق تفاهمنامه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تیم سیار باید فرستاده می شدند.
وزارت امور مهاجرین نیز با رد امضای این تفاهمنامه می گوید که در ادامه روند توزیع تذکره برای بیجاشدگان روی یک طرح کار شد و پس از منظوری ریاست جمهوری برای آن بودجه نیز اختصاص داده شد؛ اما به دلیل این که طرح متذکره برای بیجاشده‌گان قابل تطبیق نبود، از طرف این وزارت رد گردید.
به گفته مسوولان وزارت امور مهاجرین این طرح تجدید نظر شد و پس از اینکه به مسوده تبدیل گردید، مجددا به ریاست جمهوری پیشنهاد شد؛ اما وزارت مهاجرین تا هنوز از اداره ثبت احوال نفوس گزارشی را مبنی بر اجرا و یا پیشبرد این طرح دریافت نکرده است.
از سوی هم وزارت مالیه نیز با تایید رقم بودجه‌ی پروژه توزیع تذکره که در ۱۹ میزان سال جاری از سوی ریاست جمهوری منظور شده بود، به کلید گفت که این رقم به حکم ریاست جمهوری از کود احتیاط حکومت منتقل شد؛ اما تا کنون ریاست ثبت احوال نفوس حواله و اسناد را که بتواند مصارف این بودجه را نشان دهد به این وزارت نفرستاده است.
با این همه کوشش های مکرر دوماهه کلید گروپ، بخاطر اخذ معلومات در مورد پروژه متذکره از ریاست عمومی ثبت احوال نفوس نتیجه نداد و پس از مدغم شدن این اداره به ریاست عمومی احصاییه مرکزی مسوولان مطبوعاتی اداره احصایه مرکزی نیز به دلیل تکمیل نبودن معلومات پروژه متذکره اطلاعات را در اختیار کلید قرار داده نتوانستند .
عدم تطبیق پروژه توزیع تذکره برای بیجاشدگان و کوچی ها
یافته‌های کلید گروپ نشان می‌دهد که پروژه سه ماهه روند توزیع تذکره به بیجاشدگان قابل تطبیق نبوده و عملی نگردیده است؛ اما پروژه توزیع تذکره برای کوچی‌ها نیز با وجود قابل تطبیق بودن، بطور کامل عملی نگردیده است.
مرتضی رسولی رییس حمایت های حقوقی وزارت امور مهاجرین در مصاحبه با کلید گفت که برای اشتراک بیجاشدگان به انتخابات ولسی جرگه سال روان یک تفاهم نامه شش ماهه به تاریخ ۲۹ حمل سال جاری با ریاست ثبت احوال نفوس به امضا رسید؛ اما در ماه میزان سال جاری طرح ادامه این روند پس از طی مراحل و اختصاص بودجه و منظوری ریاست جمهوری به دلیل قابل اجرا نبودن عملی نگردید.
رییس حمایت‌های حقوقی وزارت مهاجرین وعودت کننده‌گان می گوید که به دلیل نیازمندی مستمر بیجاشدگان به اخذ تذکره تابعیت در محل دوم اقامت و تقاضای اداره کوچی ها ، پس از امضای تفاهم نامه اولی، روی یک طرح دیگر کار صورت گرفت و بعد از منظوری ریاست جمهوری برای آن بودجه نیز اختصاص داده شد.
وی تصریح کرد که اخذ تذکره برای بیجاشدگان در مکان دوم سکونت، ضرورت دایمی می باشد؛ اما طرحی که در ماه میزان سال جاری نهایی شد، به دلیل چالش های تطبیقی از طرف وزارت مهاجرین رد گردید و در نتیجه هیچ تیم سیار توزیع تذکره پس از ماه میزان برای بیجاشده‌گان از طرف ریاست ثبت احوال نفوس فرستاده نشده است.
به گفته وی برای ادامه این روند روی یک مسوده جدید کار صورت گرفته و به ریاست جمهوری پیشنهاد گردید؛ ولی تا کنون از اداره ثبت احوال نفوس اطلاعی دریافت نکرده اند که آیا این مسوده منظور شده است یا خیر؟
اما عبدالله واحدیار سخنگوی ریاست عمومی انسجام کوچی‌ها می گوید که هیچ نوع تفاهمنامه برای ادامه روند توزیع تذکره برای کوچی ها با ریاست ثبت احوال و نفوس به امضا نرسیده است.
به گفته وی برای اشتراک کوچی‌ها در انتخابات ولسی جرگه سال جاری یک تفاهمنامه سه جانبه به مالکیت ریاست ثبت احوال و نفوس میان این ریاست ، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و ریاست انسجام امور کوچی ها به امضا رسید.
وی افزود که پیش از انتخابات این پروسه ۳ تا ۴ ماه دوام کرد که براساس تفاهمنامه متذکره ریاست ثبت احوال نفوس اعزام حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ تیم سیار را منظور کرد؛ اما در عمل ۲۰ تا ۲۵ تیم سیار را برای کوچی‌ها فرستاد.
واحدیار تصریح کرد که علاوه بر اینکه تعداد تیم‌های فرستاده شده از جانب ریاست ثبت احوال نفوس برای تمام متقاضیان اخذ تذکره بسنده نبود، چالش های دیگری را نیز بوجود آورد که شماری از کوچی‌ها نرسیدن این تیم ها را به تمام ولایات نوعی تبعیض تلقی کردند.
به گفته منبع، طبق تفاهمنامه باید به ۲ میلون تن از کوچی‌ها تذکره توزیع می شد؛ اما این تیم‌ها به ۴ تا ۵ ولایت فرستاده شد که در نتیجه آن به حدود ۵۰ هزار تن از کوچی‌ها تذکره داده شد، اما پس از انتنخابات ۲۸ و ۲۹ میزان سال جاری هیچ تیم سیاری برای توزیع تذکره به کوچی ها اعزام نشده است .
هرچند کلید کوشش کرد تا معلومات چگونگی تطبیق پروژه توزیع تذکره به کوچی‌ها و بیجا شدگان داخلی را از مقام های ریاست عمومی ثبت احوال نفوس اخذ کند؛ اما باوجود تماس ها و وعده های مکرر از سوی مقام های اداره متذکره هیچ معلوماتی در اختیار قرار نگرفت.
با این حال مسعود الله علیشنگی سخنگوی ریاست عمومی احصاییه مرکزی که ریاست ثبت احوال نفوس به تازه گی با این اداره مدغم شده است در پاسخ به پرسش های کلید در این مورد می گوید که توزیع تذکره برای کوچی‌ها و بیجا شده‌گان داخلی در پروژه سه ماهه قبل از مدغم شدن ریاست ثبت احوال و نفوس با ریاست عمومی احصاییه مرکزی صورت گرفته است و وی اطلاعات کامل در رابطه ندارد.
علیشنگی افزود:” تا جای که من اطلاع دارم کمپاین‌های توزیع تذکره مربوط پروژه “پی ام یو” (PMU) می شود که مربوط ریاست ثبت احوال و نفوس است و مسوولیت این پروژه مربوط ریاست عمومی احصاییه مرکزی نمی شود.”
با این حال اسنادی که به دسترس کلید گروپ قرار گرفته نشان می دهد که این پروژه توسط ریاست ثبت احوال نفوس به امضا رسیده است و “پی ام یو” (PMU) یک واحد مدیریتی قرار دادی بوده که زیر چتر ریاست ثبت احوال و نفوس فعالیت می کرد.
بر اساس یافته های فوق پروژه کمپاین توزیع تذکره برای کوچی‌ها و بیجاشده‌گان بصورت کل عملی نگردیده وعلاوه برآن، کمپاین توزیع تذکره برای کوچی‌ها قبل از انتخابات ولسی جرگه سال جاری نیز موفقانه نبوده است.

بی توجهی به روند توزیع تذکره به کوچی ها
هرچند اسنادی که در اختیار کلید گروپ قرار گرفته نشان دهنده جزئیات مصرف مبلغ ۱۳۲ ملیون و۴۵۹ هزار و۵۰۰ افغانی را به تفکیک تعین تیم های سیار در ولسوالی ها و مصارف پروژه متذکره از پرداخت معاش تا کرایه موتر و سایر مصارف می باشد؛ اما مسوولان وزارت مالیه می گویند که اسناد مصارف مبلغ متذکره را از ریاست ثبت احوال نفوس دریافت نکرده اند.
در معلوماتی که وزارت مالیه از طریق ایمیل با کلید شریک گردیده آمده است “بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری مبلغ متذکره طی فورمه های (ب ۲۳) از کود احتیاط به سر جمع بودجه وزارت امور داخله منتقل گردیده است. چون در سال مالی ۱۳۹۷ اداره محترم ثبت احوال نفوس از بدنه وزارت امور داخله منفصل نگردیده بود بناً وجوه متذکره به سرجمع بودجه وزارت امور داخله تعدیل گردید. اما به دلایل نا معلوم از سوی آن اداره محترم به اسرع وقت حواله های آن ترتیب نگردیده که باعث مصرف نشدن وجوه متذکره گردید.”
بر اساس گفته های ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه، اداره ثبت احوال نفوس مکرراً از ریاست عمومی بودجه ملی خواهان وجوه متذکره در سال مالی ۱۳۹۸ گردیده است و ریاست بودجه وزارت مالیه در جواب به دلیل نرسیدن حواله جات به اسرع وقت این موضوع را به سال ۱۳۹۸ محول کرده است.
” ریاست عمومی بودجه ملی طی فورمه‌های بودجوی وجوه متذکره را بدسترس آن اداره محترم قرار داده است. چون اجرای حواله جات مسؤلیت این ریاست نبوده می بایست از سوی آن اداره به اسرع وقت اجرا می شد،ولی نشده است. با آنهم در صورتیکه به وجوه متذکره اشد ضرورت باشد، عجالتاً از داخل بودجه منظور شده سال مالی ۱۳۹۸ آن اداره چاره سازی نموده و موضوع را در بررسی وسط سال ۱۳۹۸ به کمیته بودجه پیشکش نمایند تا کمیته محترم بر آن تصمیم لازم اتخاذ نماید”
رییس جمهور غنی در حالی پیشنهاد ریاست عمومی ثبت احوال نفوس برای تطبیق پروژه سه ماهه توزیع تذکره به کوچی ها و بیجا شده گان داخلی را به ارزش بیش از ۱۳۲ ملیون افغانی منظور کرده است که قبل از این کمپاین توزیع ۱۰ ملیون تذکره کاغذی به ارزش یک میلیارد افغانی، به هدف شرکت و ثبت نام شهروندان برای رای دهی در انتخابات، از سوی ریاست ثبت احوال نفوس در ماه قوس سال گذشته آغاز و در آخر اسد سال روان پایان یافت.

 

 

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد