کابل

74
۱۹ جوزا ۱۳۹۳

بیش از ۹۰۰ مرکز رای دهی در روز انتخابات مسدود خواهند بود


906 مرکز رای دهی در روز انتخابات رياست جمهوري مسدود خواهند بود.
اين موضوع روز گذشته در جلسه  شورای امنیت ملی مطرح شد.
دفتر ریاست جمهوری در خبرنامه ای اعلام کرد: از جمله ۶۲۶۳ مرکز رای دهی ۹۰۶ مرکز  در  روز برگزاری دور دوم انتخابات مسدود خواهند بود.
در اعلامیه آمده است که تصمیم در زمینه باز نشدن این مراکز رای دهی پس از یک بررسی از تهدیدات بلند امنیتی اتخاذ شده است.
کمسیون مستقل انتخابات می گوید:  از این میان صرف ۱۸۴ مرکز، شامل فهرست مراکز جدید رای دهی است که به نهاد های امنیتی فرستاده بود. 
تا هنوز لست نهايی امنيت مراكز راي دهي به كمسيون مستقل انتخابات فرستاده نشده، اما کمسیون مستقل انتخابات ابراز  امیدواری می کنند که ارگان های امنیتی  بتوانند تا شام امروز لست نهایی مراکز و محلات رای دهی را به این کمسیون ارایه کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد