اجتماعی

620
۲۳ حوت ۱۳۹۶
نویسنده: فرشته همتی

بیش از ۹۰ در صد شهر کابل، فاقد ساحات سبز و عام المنفعه است.

بیش از ۹۰ در صد شهر کابل، فاقد ساحات سبز و عام المنفعه است.
عبدالله حییب زی سرپرست شاروالی شهر کابل این سخن را در محفلی که به روز چهارشنبه،تحت عنوان شهر پاک و سبز به مناسبت افتتاح هفت پارک عمومی در شهر کابل برگذار شده بود گفت و کار ایجاد این هفت پارک تفریحی را نقطه عطف در تاریخ شهر کابل خواند.
پارک های شامل این برنامه (پارک علاوالدین در ناحیه ششم، پارک قلعه احمد خان در ناحیه شانزدهم، پارک بلاک سیزدهم پروژه احمد شاه بابا در ناحیه دوازدهم، پارک ساحه رحمان مینه در ناحیه هشتم، پارک غرب لیسه مریم، پارک عقب ناحیه یازدهم و پارک وزیر آباد لب جر) می باشد.
حبیب زی می گوید کار ساخت این پارک ها از سایر پارک های موجود در شهر کابل متفاوت تر خواهد بود وتصریح می کند که مسوولیت امنیت و تنظیف این پارک ها به سکتور های خصوصی داده خواهد شد تا از نفوذ اشخاص بی بند و بار و ولگرد در آن جلوگیری شود.
در همین حال مسیح الله محبوب معین خدمات شهری شاروالی کابل از کمبود میزان آب در کابل نگرانی کرده می گوید راه اندازی چنین برنامه هایی می تواند تا حد زیاد این مشکل را حل کند.
محبوب سال پیشرو را سال پرکار برای شاروالی کابل خوانده و از شهروندان می خواهد تا در قسمت تطبیق پروژه های جدید با شاروالی کابل همکار باشند.
از سویی هم، حامد صمیم مسوول عمومی برنامه شهر پاک و سبز هدف از راه اندازی این برنامه را اشتغال زایی برای شهروندان و انکشاف ساحات سبز عنوان می کند.
این در حالیست که شماری از شهروندان کابل ازعدم موجودیت محیط سالم و خانواده‌گی در پارک ها شکایت می کنند.
کار تکمیل این پروژه حدود ۲۵۰ هزار دالر امریکایی هزینه دارد که از جانب اداره کمک های انکشافی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا پرداخت می شود.
آغاز کار این پارک ها همزمان با فرا رسیدن سال جدید خورشیدی و آغاز کمپاین نهال شانی در کشور، شروع شده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد