اجتماعی

۱۷ جدی ۱۳۹۸
نویسنده: اسحق اکرمی

بیش از ۸ هزار فامیل در بامیان به کمک نیاز دارد

مقام‌های اداره‌ی محلی بامیان امروز سه شنبه طی کنفرانس مطبوعاتی از ۸ هزار خانواده که نیاز به کمک و همکاری دارد، خبر داده‌اند.
محمدطاهر زهیر؛ والی ولایت بامیان در این کنفرانس گفت که بیش از ۶۱ درصد مردم این ولایت زیر خط فقر زند‌ه‌گی می‌کنند و بیش از ۸ هزار خانواده شدیدآ به کمک نیاز دارد و برای ۲ هزار فامیل دیگر کمک صورت گرفته است. آقای زهیر از موسسات و نهادهای کمک‌کننده خواست که در فصل سرما برای این خانواده‌ها کمک نمایند تا سرمتی زمستان آنان را از بین نبرد.
کارشناسان دلیل افزایش فقر را در این ولایت، زندان جغرافیایی، برداشت یک فصل حاصلات و کم‌زمین بودن ولایت بامیان و جنگ و ناامنی در افغانستان می‌دانند. مرضیه؛ خانم ۲۸ ساله‌‌ای که به‌خاطر فقر و تنگ‌دستی طفل ۵۰ روزه‌اش را در مقابل ۵۰ هزار افغانی فروخته است می‌گوید، اگر حکومت و موسسات خیریه برای آنان کمک نکند، چهار طفل دیگرش به‌خاطر فقر و سردی از بین خواهد رفت.
از سویی هم، فعالین حقوق بشر، وضعیت باشنده‌های این ولایت را نگران‌کننده عنوان نمودند و از نهادهای ملی و بین‌المللی خواهان توجه جدی در این بخش شدند.
گفتنی‌ست که در بامیان بیش از ۷۰۰ هزار نفر زنده‌گی می‌کنند و ۸۰ درصد باشنده‌های این ولایت زنده‌گی شان را از طریق زراعت و مالداری تامین می‌نمایند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد