غرب

69
۱۲ حوت ۱۳۸۸

بیش از ۳ هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شدند


کلید * دوازدهم حوت ۱۳۸۸

مسؤلین ریاست عودت مهاجرین ولایت نیمروز میگویند در جریان ده روز اخیر بیش از ۳ هزار ۲۹۰ مهاجر افغان از کشور ایران اخراج و یکهزار و ۴۶۳ تن بشکل داوطلبانه به کشور برگشتند.

آقای امانی می افزاید، دولت ایران تمامی مدارک قانونی مهاجران را در کنار مرز از بین برده و آنها را بدون مدرک اخراج کرده است.

حاجی امان الله سلطانی رئیس اداره مهاجرین ولایت نیمروز تاکید کرد،۷۱۲ تن از اخراج شده گان زنان میباشند که در بین شان دو تن بدون سرپرست اخراج شده اند.

اداره ریاست عودت مهاجرین ولایت نیمروز همچنان علاوه میدارد، اخراج بدون هماهنگی مهاجرین از سوی ایران آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

او گفت مشکل نا هماهنگی باعث نا توانی دولت افغانستان برای رسیده گی به مهاجرین شده است.

مقامات محلی در ولایت نیمروز میگویند روند اخراج مهاجرین افغان از کشور ایران از اول ماه حوت سال روان آغاز شده است.

با اینکه مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان گفته بودند که برای حل این مشکل با کشور ایران صحبت خواهند کرد اما تا کنون دراین زمینه اقدامی جدی صورت نگرفته است.

این در حالیستکه مسؤلین کنسولگری کشور ایران مقیم هرات هر گونه لت و کوب مهاجرین افغان را رد نموده گفته اند، آنان تنها اقدام به اخراج مهارجرینی میکنند که فاقد اسناد قانونی هستند.

مقامات کشور ایران مدعی هستند، در حال حاضر بیش از دو میلیون مهاجر افغان در آن کشور بسر میبرند که اکثریت شان فاقد اسناد قانونی میباشند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد