تحقیقاتی

947
۱۲ سرطان ۱۳۹۷
نویسنده: حامد کوهستانی و لیلا نورانی

بیش از ۱۵۰ میلیون افغانی در دریای کابل غرق شده است

برای لایه‎برداری و پاک‎کاری دریای کابل در دو فاز بیش از ۱۵۰ میلیون افغانی در مدت پانزده ماه مصرف شده است. با این حال، کلیدگروپ به اسنادی دست یافته است که نشان می‎دهد مصرف این مقدار پول در مدت پانزده ماه برای پاک‎کاری دریای کابل، نتیجه رضایت‎بخشی در قبال نداشته است. شرکت “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی” که کار لایه‎برداری دریای کابل را به عهده داشت، نیز از نتیجه پاک‎کاری این دریا راضی نیست.

اسنادی که از اداره مستقل انکشاف زون پایتخت به دست کلیدگروپ رسیده است، نشان می‎دهد که شرکت “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی” کار لایه‎برداری و پاک‎کاری دریای کابل در دو فاز با هزینه ۱۵۰ میلیون افغانی را پس از تکمیل به اداره مستقل انکشاف زون پایتخت تحویل کرده است. بر بنیاد کاپی متن قرارداد، برای فاز اول دریای کابل که از پل آرتل تا چهارراهی عبدالحق به طول ۴٫۷ کیلومتر می‎شود، مجموعاً ۸۹ میلیون و ۲۵۰ هزار افغانی اختصاص یافته بود که براساس اسناد کلیدگروپ، شرکت قراردادی پس از پایان کار این فاز، مبلغ ۶۲ میلیون و ۴۷۵ هزار آن را تحویل گرفته است. همچنان اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، از مجموع ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی اختصاص یافته برای فاز دوم دریای کابل، ۵۶ میلیون و ۴۰ هزار افغانی را به شرکت مذکور سپرده است. اما بر خلاف متحوای این اسناد و مصاحبه معاون شرکت متذکره که در زیر آمده است، مسوولان اداره مستقل انکشاف زون پایتخت مدعی هستند که هنوز کار لایه‎برداری دریای کابل توسط شرکت “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی” به پایان نرسیده است و این مقدار پول نیز به حساب این شرکت انتقال نیافته است.

معلوماتی که به دست کلیدگروپ رسیده است، بیانگر عدم هماهنگی میان ادارات دخیل در پروژه پاک‎کاری دریای کابل است. براساس این معلومات، مسوولان شاروالی کابل و نواحی دوم، سوم و ششم شاروالی از پایان کار لایه‎برداری دریای کابل خبر می‎دهند اما مسوولان اداره مستقل انکشاف زون پایتخت می‎گویند که هنوز کار لایه‎برداری این پروژه جریان دارد. همچنان مسوولان نواحی یادشده از کار لایه‎برداری دریای کابل رضایت ندارند و می‎گویند که بیش از هفتاد درصد این دریا، پس از پاک‎کاری، دوباره آلوده شده است.

 

فساد در پاک‎كاری دریای كابل

بر بنیاد اسنادی که در اختیار کلیدگروپ قرار دارد، سرنوشت ۴۰ میلیون و ۳۵ هزار افغانی از مجموع پول‎هایی که برای پاکاری دریای کابل در دو فاز اختصاص یافته است، نامعلوم است. طبق این اسناد، از مجموع ۸۹ میلیون و ۲۵۰ هزار افغانی اختصاص یافته برای پاکاری فاز اول این دریا، تنها ۶۲ میلیون و ۴۷۵ هزار آن، پس از پایان کار این فاز، به شرکت قراردادی سپرده شده است. به این ترتیب، سرنوشت ۲۶ میلیون و ۷۷۵ هزار افغانی باقی‎مانده آن نامعلوم است. همچنان از مجموع ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی اختصاص یافته برای پاک‎کاری فاز دوم دریای کابل، تنها ۵۳ میلیون و ۴۰ هزار افغانی آن به شرکت “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی”، پس از پایان کار این فاز، سپرده شده است. از این میان سرنوشت ۱۳ میلیون و ۲۶۰ هزار افغانی باقی‎مانده آن نامعلوم است. به صورت مجموعی، سرنوشت ۴۰ میلیون و ۳۵ هزار افغانی از مجموع پول‎هایی که برای این دو فاز در نظر گرفته شده است، گنگ و نامعلوم است.

با این حال، در اسنادی که در اختیار کلیدگروپ قرار دارد درباره سرنوشت این مقدار پول چیزی نیامده است. مسوولان شرکت “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی”، در گفتگو با کلیدگروپ اعلام کردند که آن‎ها مطابق قرارداد، پول‎های خود را پس از ختم کار از نزد اداره مستقل انکشاف زون پایتخت تحویل گرفته‎اند. این مسوولان نیز درباره سرنوشت مبهم ۴۰ میلیون و ۳۵ هزار افغانی که در بالا از آن یاده شده است، چیزی نگفتند. از جانب دیگر، محبوب‎الحق عطا، سخنگوی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، بر خلاف اظهارات مسوولان شرکت قراردادی و محتوای اسنادی که از درون این اداره در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته است، مدعی است که هنوز کار لایه‎برداری و پاک‎کاری دریای کابل به پایان نرسیده است و از بودجه اختصاص یافته برای انجام این کار، هیچ مصرف نشده است.

شرکت “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی” برای هر یک از دو فاز دریای کابل قراردادهای جداگانه با اداره مستقل انکشاف زون پایتخت به امضا رسانده است. بر بنیاد اسناد اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، شرکت فوق در یک “داوطلبی باز ملی” امتیاز پاک‎کاری و لایه‎برداری فاز اول این دریا را به دست آورده است. اما قرارداد فاز دوم بدون برگزاری داوطلبی، براساس دستور رییس جمهور غنی با شرکت “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی”، منعقد شده است. در توجیه این کار گفته شده است: “پروژه پاک‎کاری فاز دوم دریای کابل به دلیل اینکه یکی از پروژه‎های عاجل است و با توجه به پیش‎شرط‎های تمویل‎کنندگان خارجی، با شرکت ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی، عقد قرارداد گردید.”

مسوولان آن دسته از نواحی شاروالی کابل که در کار این پروژه دخیل بوده‎اند، نیز افراد ناظر بر این پروژه را متهم به فساد می‎کنند. همت‎الله امین‎زی، رییس ناحیه سوم شاروالی کابل، با تأیید وجود فساد در پروژه پاک‎کاری دریای کابل، می‎گوید که باید از مسوولان مربوط پرسیده شود که پول‎های متعلق به این پروژه در کجا به مصرف رسیده است.

 

اظهارات ضد و نقیض

درباره پایان کار لایه‎برداری و پاک‎کاری دریای کابل در دو فاز، اظهارات ضد و نقیض مطرح شده است. محبوب‎الحق عطا، مسوول مطبوعاتی و آگاهی عامه اداره مستقل انکشاف زون پایتخت، به کلیدگروپ گفت که تا حال کار لایه‎برداری و پاک‎کاری دریای کابل در دو فاز به پایان نرسیده است. او همچنان افزود که اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در همکاری با اداره مستقل اراضی در نظر دارد تا طرح‎ یک پروژه تازه را در قسمت وسط دریای کابل اجرا کند. به گفته وی، این طرح بعد از طی مراحل اداری روی دریای کابل اعمال خواهد شد.

با این حال، مسوولان شرکت قراردادی به نام “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی” مدعی هستند که این شرکت کارش را قبل از معیاد تعیین شده در قرارداد به پایان رسانده است. انجنیر همت، معاون شرکت “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی”، به کلیدگروپ گفت که کار پاک‎کاری فاز اول دریای کابل با طول ۴٫۷ کیلومتر از منطقه پل آرتل تا چهارراهی عبدالحق پایان یافته و به اداره مستقل انکشاف زون پایتخت تسلیم داده شده است. به گفته همت، کار فاز دوم از مسجد خاتم‎النبیین تا منطقه پل سوخته، در ۲۵ ماه جدی سال ۱۳۹۶ به اداره مستقل انکشاف زون پایتخت سپرده شده است.

از طرف دیگر، شاروالی کابل که ناظر بر اجرای پروژه پاک‎کاری دریای کابل در دو فاز بوده است، نیز از پایان کار شرکت قراردادی خبر می‎دهد. عبدالجلیل سلطانی، مشاور مطبوعاتی و آگاهی عامه شاروالی کابل، در گفتگو با کلیدگروپ گفت که کار پاک‎کاری دریای کابل “موفقانه به پایان رسیده است.” وی افزود که شاروالی کابل مسوولیت نظارت از اجرای این پروژه را بر عهده داشت.

همچنان مسوولان نواحی دوم، سوم و ششم شاروالی کابل نیز که در کار پاک‎کاری دریای کابل دخیل بوده‎اند، از پایان کار این پروژه سخن می‎زنند. در کنار این، اسنادی که از سوی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در اختیار کلیدگروپ قرار گرفته است، نیز نشان می‎دهد که کار پاک‎کاری و لایه‎برداری دریای کابل در دو فاز خاتمه یافته است.

 

کاری که سودی نداشته است

شاروالی کابل و شرکت “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی” از نتایج کار لایه‎برداری و پاک‎کاری دریای کابل راضی نیستند. انجنیر همت، معاون “ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی”، می‎گوید که در وسط دریا، کثافات از پنجاه سال قبل، روی هم قرار گرفته است که باید پاک‎کاری شود. وی افزود که بدون لایه‎برداری وسط دریا، لایه‎برداری دو فاز دیگر آن سودمند نیست و آن‎ها در این باره طرح خود را با اداره مستقل انکشاف زون پایتخت شریک کرده‎اند.

مسوولان نواحی دوم، سوم و ششم شاروالی کابل نیز می‎گویند تا زمانی که اقدامات جدی برای جلوگیری از تجمع دوباره کثافات در دریای کابل روی دست گرفته نشود، پاک‎کاری این دریا سودی در پی ندارد. به ادعای آن‎‏ها، پس از پاک‎کاری دریای کابل در دو فاز، هفتاد درصد این دریا دوباره مملو از کثافات شده است.

نجیب‎الله الکوزی، رییس ناحیه دوم شاروالی کابل، می‏گوید که قسمت‎های فاز اول دریا که مربوط به ناحیه دوم است، ۲۵ درصد پاک‎کاری شده است. وی افزود که بخش‎های زیادی از این فاز، پس از پاک‎کاری دوباره مملو از کثافات شده است. الکوزی از حکومت خواست که برای پاک نگهداشتن دریای کابل به اقدامات مناسب‎تر دیگری متوسل شود؛ زیرا هر سال سپردن مسوولیت پاک‎کاری این دریا به شرکت‎های خصوصی، هزینه حکومت را بالا خواهد برد.

همت‎الله امین‎زی، رییس ناحیه سوم شاروالی کابل، می‎گوید که او بیست درصد از کار پاک‎کاری فاز دوم دریای کابل در این ناحیه راضی است. او گفت که شرکت قرادادی بخش‎های پارک “چمچه مست” و مناطق نزدیک به پوهنتون خاتم‎النبیین را پاک‎کاری نکرده است. امین‎زی همچنان افزود که برای لایه‎برداری در بخش‎هایی از دریا از ماشین‎آلات کار گرفته نشده است، بلکه از کارگران غیرفنی استفاده شده است که نتایج مطلوب در پی نداشته است.

همچنان کمسیون مواصلات، مخابرات، امور شهری و شاروالی‎های ولسی جرگه نیز کار انجام شده در دریای کابل را غیرمؤثر می‎خواند. فرهاد صدیقی، عضو این کمسیون، می‎گوید که با توجه به پول مصرف شده، پروژه پاک‎کاری دریای کابل قناعت‎بخش نیست.

با این حال، وزارت شهرسازی و مسکن، در نظر دارد طرح‎های تازه‎ای را برای استفاده بهینه از محیط دریای کابل در همکاری با اداره شاروالی روی این دریا پیاده کند. نیلوفر لنگر، سخنگوی این وزارت، می‎گوید که پس از پایان کار پاک‎کاری دریای کابل، قرار است عرض این دریا کوچک شود و برای دست‎فروشان جاهای مخصوص در دو طرف دریا ساخته شود.

فساد اداری در نهادهای دولتی و خصوصی افغانستان موضوعی است که بارها با انتقادات نهادهای ملی و بین‎المللی همراه شده است. اداره تدارکات ملی علی‎رغم ادعاهایش مبنی بر جلوگیری از بروز فساد در قرادادها، تا هنوز نتوانسته است میزان بلند فساد در پروژه‎های منظور شده از سوی این نهاد را کاهش و به صفر برساند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد