سیاسی

67
۳ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

بیست تن در هرات محکوم به مجازات شدند

کلید* سوم دلو ۱۳۸۸

در جریان دو روز اخیر ۲۰ تن از متهمان به انجام اعمال غیر قانونی در محکمه ابتدایی حوزه اول شهری هرات محکوم به مجازات شدند.

قضاوت پوه مولوی محمدرحیم کریمی رئیس محکمه ابتدائی حوزه اول شهری هرات گفت، یکی از این افراد به اتهام باندتیزم بمدت پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی، فرد دیگر به اتهام مساعدت به دشمن به مدت یک سال و شش ماه حبس تنفیذی و فرد سومی به اتهام فروش آثار باستانی به مدت یکسال حبس تنفیذی محکوم به جزا شد.

وی افزود همچنان در این محکمه، ۷ تن به اتهام سرقت, قتل غیرعمد ولت وکوب به مجازات محکوم شدند.

سارقین که متهم به سرقت وسایط نقلیه میباشند به مدت ۳ الی شش ماه حبس تنفیذی محکوم گردیدند.

همچنان مسئولین محکمه شهری هرات یک فرد دیگر را که متهم به لت وکوب بود  به پرداخت جریمه نقدی مجازات نمودند.

جلسه مذکور با حضور داشت سارنوال و وکلای مدافع برگذار شد .

در همین حال شماری از باشنده گان شهر هرات مدعی هستند که بدلیل موجودیت فساد در ادارات ارگانهای عدلی و قضایی متهمان جرایم بزرگ مجازات نمیشوند.

آنان بر این باورند که تنها با مجازات متهمان جرایم کوچک گراف جرایم جنایی در هرات کاهش نخواهد یافت.

اما مسؤلین ارگانهای عدلی و قضایی درهرات همواره این ادعاها را رد و بی اساس میخوانند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد