همسایه های افغانستان

322
۱۶ دلو ۱۳۸۹

بیجا شدن هزاران فرد ملکی در مهمند ایجسنی


مقامات پاكستاني می گویند، در اثر درگیری میان اردو و تندروان مسلح در مهمند ایجسنی هزاران تن از افراد ملکی بیجا شده اند.

سازمان ملل متحد و مقامات محلی خبر فرار افراد ملکی را از این منطقه تایید کرده، می گویند، پس از آغاز عملیات نظامی در این منطقه حدود ۲۲ هزار تن، خانه ها و قریه های شان را ترک كرده، در کمپ هایي که تازه ایجاد شده، جابجا شده اند.

گفته مي شود، در ظرف چند روز گذشته حدود ۲۲ هزار تن براي اقامت در دو کمپ که از سوی ادارهء یو، ان، اچ، سی، آر  ایجاد شده ثبت نام کرده اند.

یک مقام اردوی پاكستان گفته است، در پنج روز گذشته ۷۰ تن از افراد مسلح کشته شده اند.

پاکستان تقریبا همه روزه شاهد حملات انفجاری می باشد که طالبان و جنگجویان وابسته به القاعده مسوول این انفجارات دانسته می شوند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد