همسایه های افغانستان

307
۱۶ دلو ۱۳۸۹

بیجا شدن هزاران فرد ملکی در مهمند ایجسنی

مقامات پاكستاني می گویند، در اثر درگیری میان اردو و تندروان مسلح در مهمند ایجسنی هزاران تن از افراد ملکی بیجا شده اند.

سازمان ملل متحد و مقامات محلی خبر فرار افراد ملکی را از این منطقه تایید کرده، می گویند، پس از آغاز عملیات نظامی در این منطقه حدود ۲۲ هزار تن، خانه ها و قریه های شان را ترک كرده، در کمپ هایي که تازه ایجاد شده، جابجا شده اند.

گفته مي شود، در ظرف چند روز گذشته حدود ۲۲ هزار تن براي اقامت در دو کمپ که از سوی ادارهء یو، ان، اچ، سی، آر  ایجاد شده ثبت نام کرده اند.

یک مقام اردوی پاكستان گفته است، در پنج روز گذشته ۷۰ تن از افراد مسلح کشته شده اند.

پاکستان تقریبا همه روزه شاهد حملات انفجاری می باشد که طالبان و جنگجویان وابسته به القاعده مسوول این انفجارات دانسته می شوند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد