کابل

51
۲۶ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

بي نتيجه بودن تلاش های سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر

 

رییس ادارهء مبارزه با مواد مخدر روسیه روز دوشنبه گفت، تلاش های سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مفید نبوده است.

ویکتور ایوانوف رییس ادارهء مبارزه با مواد مخدر روسیه در جلسهء اداره کنترول مواد مخدر روسیه گفته است، برنامهء ملل متحد برای افغانستان هیچ جایي را نگرفته و هیچ نوع امیدواری براي موثريت واقع شدن آن موجود نیست.

اين در حاليست كه ادارهء مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد سه سال پیش برای جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یک استراتیژی وسیع را پیشنهاد کرده است.

روسیه که بزرگ ترین رقم معتادین به هیرویین را در جهان دارد، در حال حاضر با گسترش ” ایچ آی وی” هم رو به رو است.

تعداد معتادین به هیرویین در این کشور به سه ملیون تن می رسد و معتادین پیچکاری استفاده شده را دوباره استفاده می کنند که موجب انتقال بیماری های گوناگون از جمله ایدز می شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد