اقتصادی

۲۰ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی زاده

به هزینه ۸۰ ملیون افغانی دو پروژه در بلخ افتتاح گردید


مقام های محلی ولایت بلخ روز گذشته (یکشنبه) سنگ تهداب ساختمان ۷ باب مکتب را در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ گذاشتند و هم چنان یک سرک به طول ۲٫۹ کیلومتر را در شهرک صفا شهر مزارشریف به بهره برداری سپردند.

این دو پروژه نزدیک به ۸۰ میلیون افغانی هزینه برداشته و مصارف آن از سوی وزارت احیاء و انکشاف دهات پرداخت گردیده است.

محمد اسحق قدرت معین وزارت احیاء و انکشاف دهات، در افتتاح این پرژه ها از اعمار ۱۷۶ باب مکتب در جریان دو سال آینده در ولایت بلخ خبرداده و می گوید:”از میان این مکتب ها پروپوزل ۱۲۰ باب آن مورد تایید وزارت احیأ و انکشاف دهات قرار گرفته و هزینه آن از سوی این وزارت پرداخت شده است.”

به گفته آقای قدرت، سنگ تهداب ۷ باب ساختمان مکتب که در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ گذاشته شده ۳۳٫۲ میلیون افغانی هزینه برداشته است.

در همین حال علی الله امیری رییس معارف ولایت بلخ می گوید که با اعمار ساختمان ۱۷۶ باب مکتب، بیشتر مکتب های ولایت بلخ از خانه های کرایی و خیمه ها نجات یافته و صاحب ساختمان می گردند.

او هم چنان می افزاید که قرار است ساختمان این مکتب ها در ولسوالی های چهارده گانه و سطح شهر مزارشریف اعمار گردد.

از سوی هم انجنیر عبدالباسط عینی رییس احیاء و انکشاف دهات ولایت بلخ می گوید:” به طول ۲٫۹ کیلومتر سرک به هزینه ۴۶٫۵ میلیون افغانی در شهرک صفا ولایت بلخ اسفالت و به بهره بردای سپرده شده است.”

کار اعمار این پروژه ۹ ماه را در بر گرفته و گفته می شود بیش از ۲ هزار نفر از آن مستفید می گردد.

مسؤلان در وزارت احیاء و انکشاف دهات می گویند که مطابق به فرمان رییس جمهور قرار است طی دو سال آینده ساختمان ۶ هزار باب مکتب به هزینه نزدیک به ۶۰۰ میلیون افغانی از سوی وزارت های احیاء و انکشاف دهات و وزارت معارف در سرتاسر کشور اعمار گردد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد