خبرهای داخلی

233
۲۴ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

به مالک موتر امر کنید تا فلم شیشه موترش را خود پاک کند


وزارت امور داخله با نشر ابلاغیه‌ی به منسوبین پولیس گفته است، زمانی که موتر شیشه سیاه و فلم دار را توقف می دهید به دریور و مالک آن امر کنید تا شیشه موتر خود را با دستان خود پاک کند و کثافت آنرا به داخل موتر خود انتقال دهد.
در این ابلاغیه هم چنان آمده است که انرژی و نیروی پولیس نباید در پاک کاری کثافت افراد قانون شکن، زورگو و جنایت پیشه ضایع گردد.
این در حالیست که همواره باشندگان شهر کابل از تردد موتر های شیشه سیاه شکایت داشته و انتقال اسلحه و انجام تخلفات را به این موتر ها نسبت می دادند و بارها مقامات امنیتی تصمیم به پاک کاری شیشه های فلمی را گرفتند؛ اما به گونه کامل موفق نگردیدند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد