خبرهای داخلی

۲۴ اسد ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

به شماره (۵۰۰۰) تماس بگیرید و شکایات تان را در ارگ ثبت کنید


ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ی از ایجاد مرکز ثبت شکایات و پیشنهادات شهروندان بر اساس فرمان رئیس جمهوری خبر داده است.

در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی، بخاطر ایجاد سهولت در دریافت و بررسی شکایات، نظریات و پیشنهادات شهروندان، مرکز ثبت و بررسی شکایات شهروندان کشور از طریق تیلفون، در ارگ ایجاد شد.

به نقل از اعلامیه، شهروندان کشور از داخل و خارج با تماس به شماره ۵۰۰۰ ، به صورت ۲۴ ساعته می توانند با نهاد ریاست جمهوری ارتباط برقرار نمایند و شکایات، نظریات و پیشنهادات خویش را به منظور رسیده گی و طی مراحل قانونی آن، انتقال و ثبت نمایند.

اعلامیه افزوده است که پس از ثبت شکایات، نظریات و پیشنهادات شهروندان جهت طی مراحل به ادارات و مراجع مربوط ارسال می گردد و روند اجرات آن نیز توسط تیم موظف تعقیب شده و چگونگی اجراآت آن به شکایت کنندگان اطلاع داده می شود.

گفتنی است که نخستین بار است که در ارگ ریاست جمهوری خط تیلفونی ثبت شکایات ایجاد می شود، با آنکه برخی نهاد های دولتی دیگر نیز این خط را ایجاد نموده اند؛ اما شهروندان از عدم رسیدگی به شکایات شان در ادارات متذکره شاکی اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد