کابل

43
۶ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

به زودی اداره امور امنيتي به افغان ها سپرده میشود

کلید * ششم دلو ۱۳۸۸

آندرس فوغ رسموسن سر منشي سازمان ناتو ديروز دوشنبه اظهار اميدواري کرد، روند انتقال اداره اوضاع امنيتي افغانستان به نيروهاي افغان به زودي آغاز شود.

راسموسن ابراز اميدواري کرد، موافقت در اين خصوص در کنفرانس بين المللي بررسي مسائل افغانستان حاصل شود.

اين کنفرانس قرار است، پنجشنبه اين هفته در لندن برگزار شود. رسموسن اين اظهارات را پس از ديدار خود با ديويد ميليبند وزير خارجه  بريتانيا بيان داشت.

راسموسن گفت، کنفرانس لندن نمي تواند صرفا بازي با حرف باشد و بايد نتايجي را نيز در پي داشته باشد.

وي همچنين اظهار اميدواري کرد که شرکت کنندگان در اين کنفرانس بتوانند در خصوص نحوه انتقال اداره امور امنيتي به افغانها به توافق برسند.

سر منشي ناتو علاوه داشت، هر چند هنوز سخن گفتن درباره زمان پايان اين انتقال بسيار زودهنگام است، ولی اين فرآيند بايد در سال جاري آغاز شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد