بازسازی

64
۱۰ جوزا ۱۳۸۹

بهره برداري ۹ پروژه همبستگي ملي در جوزجان


وزارت احيا وانكشاف دهات از بهره برداري ۹ پروژه همبستگي ملي در ولايت جوزجان خبر ميدهد.

اين پروژه ها به مصرف مجموعی بیش از سه میلیون و هفت صد و شصت وهشت هزار افغانی درولایت جوزجان به بهره برداری سپرده شده است.

به گفته مسوولین برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات آن ولایت پروژه های یادشده درولسوالی های قوش تیپه، خواجه دوکوه، آقچه، فیض آباد و اطراف شهر شبرغان ولایت جوزجان تکمیل گردیده، که از مزایای آن یک هزارو هفت صد و هفتاد ودو فامیل مستفید شدند.

این پروژه های انکشافی شامل اعماریک باب مرکز اجتماعی در یک طبقه، دو باب ذخیره آب آشامیدنی سرپوشیده، یک پایه پلچک، جغل اندازی پنج هزار هفت صد و شصت متر سرک دهاتی، تمدید شبکه برق شهری به طول سه صد و شصت متر، نصب یک پایه ماشین آسیاب دیزلی و حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی با نصب بمبه دستی بر آن میباشند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد