منطقه و جهان

71
۱۳ دلو ۱۳۸۸

بهای نفت در بازار نيويارک افزايش يافت

معاملات نفتي در بورس نيويارک ساعاتی پيش پايان يافت و قيمت هر بشکه نفت امريکا در مقايسه با روز گذشته افزايش يافت.

کلید* سیزدهم دلو 1388

معاملات نفتي در بورس نيويارک ساعاتی پيش پايان يافت و قيمت هر بشکه نفت امريکا در مقايسه با روز گذشته افزايش يافت.

به گزارش شبکه تلويزيوني يورونيوز، در پايان معاملات نفت در بازار نفتي نيويارک موسوم به "نايمکس"،( (Nymex)، قيمت هر بشکه نفت خام سبك شيرين ،"وست تگزاس "، با بيش از دو  دالر افزايش، به هفتاد و چهار  دالر و نود و دو سنت رسيد.

همچنين در اين بازار، هر بشکه نفت خام برنت درياي شمال نيز با حدود سه  دالر جهش قيمت، با قيمت هفتاد و سه  دالر و پنجاه و سه سنت داد و ستد شد.

کارشناسان و  معامله گران نفتي معتقدند که با توجه به کاهش دماي بي سابقه در اروپا، مي توان انتظار داشت که قيمت نفت در روزهاي آينده افزايش يابد.

 


کلید* سیزدهم دلو ۱۳۸۸

معاملات نفتي در بورس نيويارک ساعاتی پيش پايان يافت و قيمت هر بشکه نفت امريکا در مقايسه با روز گذشته افزايش يافت.

به گزارش شبکه تلويزيوني يورونيوز، در پايان معاملات نفت در بازار نفتي نيويارک موسوم به “نايمکس”،( (Nymex)، قيمت هر بشکه نفت خام سبك شيرين ،”وست تگزاس “، با بيش از دو  دالر افزايش، به هفتاد و چهار  دالر و نود و دو سنت رسيد.

همچنين در اين بازار، هر بشکه نفت خام برنت درياي شمال نيز با حدود سه  دالر جهش قيمت، با قيمت هفتاد و سه  دالر و پنجاه و سه سنت داد و ستد شد.

کارشناسان و  معامله گران نفتي معتقدند که با توجه به کاهش دماي بي سابقه در اروپا، مي توان انتظار داشت که قيمت نفت در روزهاي آينده افزايش يابد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد