زراعت و باغداری

512
۹ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

بهار آتی بيش از ٢٥ ميليون نهال غرس میشود

کلید * نهم حوت ۱۳۸۸

عبدالمجيد قرار سخنگوى وزارت زراعت و آبیاری میگوید, از مجموع اين رقم  بيش از ١٢،٩ ميليون نهال مثمر و متباقى آن را نهال غير مثمر تشکيل مى دهد.

به گفتۀ وى، اين ارقام شامل تمام نهال هايىست که از سوى دولت، موسسات کمک کننده و سکتور خصوصى فراهم گرديده و غرس خواهد شد.

وى تاکيد مى کند، وزارت زراعت، آبيارى و مالدارى در سالجارى در برنامه  نهال شانى علاوه بر غرس و توزيع نهال، طرح های ديگرى نيز براى حفظ نهال ها روی دست خواهد گرفت.

آقای قرار همچنین خاطر نشان کرد، حشر نهال شانى در کشور ١٥ حوت آغاز و تازمانى که اقليم مساعد باشد که معمولاً تا آخر ماه حمل مى باشد؛ ادامه خواهد يافت.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد