تحقیقاتی

357
۱۶ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: سمیه ولی زاده

بست های خالی ولایات غربی در انتظار نیروی کاری


معلومات کلیدگروپ نشان میدهد که ادارات محلی ولایات غربی با کمبود نیروی کار روبرو استند.
کلیدگروپ به اساس مصاحبه با روسای ادارات محلی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایات حوزه‌غرب دریافته است که ۴ هزار و ۵۱۲ بست دولتی در ادارات مربوط به این حوزه در حالی خالی است که سال گذشته ۵ هزار و ۵۰۰ متقاضی کار دارای سند لیسانس و ماستری به اداره‌های کار وامور اجتماعی این ولایت‌ها مراجعه کرده‌ بودند.
به اساس معلومات دست داشته کلید در کنار خالی بودن بیش از چهار هزار و ۵۰۰ بست خالی در ادارات دولتی، نزدیک به یک‌هزار تن کارکنان دولتی در ولسوالی‌های مربوط به ولایات غربی کشور به دلیل مشکلات امنیتی به وظایف شان حاضر شده نمی‌توانند.
ارقام دست داشته کلیدگروپ نشان می‌دهد که یک هزار و ۸۲۲ بست در ولایت هرات، یک هزار و ۲۵۳ بست در ولایت غور، ۸۳۷ بست در ولایت فراه و ۶۰۰ بست هم در ولایت بادغیس خالی می‌باشند.
بست‌های خالی مربوط به اداره های معارف، زراعت، پوهنتون‌ها، صحت عامه و شاروالی ها بوده که شامل بست های سوم الی هفتم می‌باشند.
روسای ادارات اصلاحات اداری وخدمات ملکی ولایات غربی می‌گویند که بسیاری از بست‌های دولتی از مدت ۲ تا ۶ سال است که خالی از نیروی کاری ‌اند.
مسوولان ادارات محلی حوزه‌غرب طولانی بودن پروسه‌های رقابتی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تغییر سیستم پروسه‌های رقابتی به کانکور را از عوامل اصلی خالی ماندن بست‌های دولتی عنوان می‌کنند.
طرزالعمل کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات‌ملکی به منظور شفافیت روند استخدام کارمندان دولتی در ماه ثور سال ۱۳۹۶ تعدیل گردید که به اساس آن کارمندان بست سوم الی بست هشتم در ادارات دولتی از طریق راه اندازی کانکور که سال یک بار برگزار می‌شود، استخدام می گردند.
اما بعد از برگزاری نخستین دور کانکور در سال روان (۱۳۹۷) خورشیدی از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی فیصله شد که نیروی کار برای بست‌های سوم و چهارم در ولایات طبق پروسه های قبلی استخدام شوند.
این در حالیست که قبل از سال ۱۳۹۶ خورشیدی امتحان کارمندان ادارات دولتی برای بست‌های سوم تا هشتم براساس نیازمندی‌های اداره‌ مربوطه به صورت جداگانه برگزار می‌گردید؛ اکنون این روند به پروسه کانکور مبدل شده است که همزمان در تمامی ادارات دولتی سال یک بار کارمند استخدام می‌گردد.
مسوولان محلی ولایات حوزه‌غرب می‎گویند که صلاحیت‌های ادارات محلی در روند استخدام کارمندان دولتی سلب گردیده و برگزاری کانکور سالانه یک‌بار نیازمندی‌های ادارات دولتی را تامین کرده نمی‌تواند.
این مسوولان همچنان می‌افزایند که کمبود کارمند رسمی در برخی از اداره‌های دولتی سبب کندی عرضه خدمات می شود. به گفته مسوولان، برخی از بست‌های خالی اداره‌های دولتی را به خاطر پیشبرد خدمات اداری توسط کارمندان قراردادی و سرپرستان پر کرده‌اند.
هرات:
محمدآصف سعیدی رییس منابع‌بشری ولایت هرات در مصاحبه با کلید، یکی از عوامل خالی ماندن بست‌های دولتی را طولانی شدن روند استخدام کارمندان عنوان می‌کند.
آقای سعیدی تاکید دارد که برای کوتاه کردن روند جذب کارمندان دولتی باید طرزالعمل کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تجدید نظر و تعدیل شود.
او هم چنان تصریح کرد که جهت استخدام کارمندان در ولایات نیاز است هر سال دو یا سه مرتبه کانکور راه‌اندازی شود.
به گفته آقای سعیدی، از دو سال به اینسو در ولایت هرات یک هزار و ۸۰۰ بست خالی وجود دارد که برخی از این بست‌ها توسط کارمندان قراردادی و تعدادی هم توسط سرپرستان اداره می‌شود.
در همین‌حال پرویز آرزو رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت هرات می‌گوید:” در این ولایت یک هزار و۸۲۲ بست خالی دولتی وجود دارد که نزدیک به یک هزار بست آن مربوط به اداره معارف می‌شود.”
رییس اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت هرات کندی روند استخدام کارمندان خدمات ملکی را پس از تطبیق طرزالعمل جدید می‌پذیرد؛ اما تاکید دارد که تطبیق این طرزالعمل روند استخدام کارمندان را شفاف ساخته است.
وی می‌ افزاید که نیروی کاری وجود دارد و به زودی بست‌های خالی ادارات دولتی با استخدام کارمندان جدید از طریق امتحان کانکور تکمیل خواهد شد.
به گفته وی سال قبل برای ۷۹۹ بست خالی ۱۶ هزار متقاضی با درجه های تحصیلی لیسانس و ماستر فورمه اشتراک کانکور را دریافت کرده بودند که از این میان ۷۹۹ تن در بست های مختلف دولتی شامل کار شدند.
غور:
ولایت غور با داشتن بیش از یک هزار و۲۰۰ بست خالی در ولایات غربی جایگاه دوم را را دارد.
امرالله حمیدی رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت غور به کلید گفت که از سه سال به اینسو یک هزار و ۲۵۳ بست دولتی در اداره‌های معارف، مخابرات، شاروالی، زراعت و مستوفیت خالی از نیروی کار می‌باشد.
او تکمیل نمودن بست‌های خالی این ولایت را در جریان یک سال ناممکن خوانده می‌گوید:” به منظور استخدام کارمندان ادارات دولتی امتحان کانکور اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید سالانه دوبار برگزار شود.”
رییس اصلاحات اداری و خدمات ملکی غور هم چنان بیان می‌دارد که سال قبل نیز یک هزار تن از واجدین شرایط کار در پروسه کانکور این ولایت اشتراک کرده بودند که تنها ۳۸۱ تن در بست‌های خالی جذب شدند و متباقی به دلیل پایین بودن نمرات‌شان موفق نشدند.
در همین حال محمدناصر خاضع والی غور می‌گوید که با تغییر روند استخدام کارمندان اداره‌های دولتی صلاحیت از اداره‌های محلی در این روند گرفته شده است.
آقای خاضع با انتقاد از شرایط استخدام کارمندان ادارات ملکی افزود:” داشتن دو سال تجربه کاری که در این پروسه به عنوان پیش شرط قرار داده شده روند درخواست کار را برای متقاضیان دشوار ساخته است.”
محمدناصر خاضع از مسوولان مرکزی می‌خواهد که به منظور استخدام کارمندان دولتی شیوه بهتری را روی دست گیرند.
فراه:
در ولایت فراه نیز کمبود کارمندان در ادارات دولتی ارائه خدمات را به مشکل مواجه کرده است.
راحله مشعل رییس اداره اصلاحات اداری وخدمات ولایت فراه به کلید گروپ گفت که از دو سال به این طرف ۸۳۷ بست دولتی در بخش‌های صحت عامه، معارف و دیگر اداره‌های این ولایت خالی می‌باشد.
رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت فراه می‌گوید: “در دوسال اخیر ۳۰۰ تن از واجدین شرایط کار در بست‌های مختلف دولتی این ولایت استخدام شده‌اند؛ اما کمبود نیروی مسلکی در بعضی از موارد روند کار را با مشکل مواجه کرده است.”
او هم چنان می‌افزاید که در برخی از بست‌های صحی نیاز به نیروی مسلکی است، اما در ولایت فراه تعداد این افراد اندک می‌باشد.
از سوی هم یونس جمیل رییس منابع بشری ولایت فراه می‌گوید که روند راه‌اندازی کانکور تا استخدام کارمند دولتی شش ماه زمان می‌گیرد و به همین دلیل بسیاری از ادارات دولتی خالی از نیروی کار مانده است.
آقای جمیل هم چنان تصریح نمود که در بعضی بست‌ها سرپرست تعیین شده و امورات اداری برخی از بست‌ها هم توسط کارمندان دیگر بخش‌ها پیش برده می‌شود.
بادغیس:
هرچند ولایت بادغیس نسبت به دیگر ولایت‌های حوزه غرب کشور کمترین بست خالی ادارات دولتی را دارد؛ اما به اساس معلومات کلید گروپ، بعضی از بست‌های خدمات ملکی این ولایت شش سال می‌شود که خالی است .
نورالله امیری رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت بادغیس به کلیدگروپ گفت که هم اکنون ۶۰۰ بست خالی در اداره‌های معارف، زراعت، صحت و تحصلات عالی وجود دارد.
وی کمبود نیروی مسلکی و عدم تجربه متقاضیان کار را از دلایل اصلی نبود کارمند در برخی از بست‌های دولتی می‌داند.
عدم حضور کارمندان در برخی از ادارات دولتی
نبود نیروی کار در برخی از بست‌های اداری ولایات حوزه‌غرب تنها چالش نیست؛ اکنون روسای ادارات اصلاحات اداری و خدمات ملکی این حوزه می‌گویند که عدم حضور ۹۵۸ کارمند دولتی در هشت ولسوالی سه ولایت غربی کشور نیز روند انجام امورات اداری را به مشکل مواجه کرده است.
آنان تهدیدات امنیتی را در برخی از ولسوالی‌های ولایات غربی عامل اصلی عدم حضور برخی از کارمندان دولتی در ادارات شان عنوان می‌کنند.
راحله مشعل رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت فراه به کلید گفت که بنابه تشدید جنگ و تهدیدات امنیتی در ولسوالی‌های پشت‌رود، بالابلوک، خاک سفید و بکواه ۸۰۰ کارمند دولتی در اداره‌های شان حضور ندارند.
به گفته وی، مسوولان محلی و نهادهای امنیتی تلاش دارند که در این ولسوالی‌ها امنیت دایمی را تامین کنند تا کارمندان دولتی بتوانند امورات اداری‌شان را منظم اجرا کنند.
همچنان امرالله حمیدی رییس اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت غور می‌گوید:” به دلیل تهدیدات امنیتی آنان قادر به ارزیابی و نظارت از کارکرد کارمندان دولتی نیستند.”
حمیدی هم چنان علاوه می‌کند که گزارش‌های کاری ادارات دولتی نشان می‌دهد که در ولسوالی های چهارسده و پسابند بیش از ۷۸ کارمند دولتی به دلیل تهدیدات امنیتی در اداره‌های شان حضور ندارند و مراجعین کارهای شان را از طریق اداره‌های مرکز شهر پیش می‌برند.
در ولایت بادغیس نیز در برخی از ولسوالی‌ها تهدیدات امنیتی مانع انجام وظایف کارمندان ادارات دولتی شده است.
نورالله امیری رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی بادغیس در این مورد به کلید گفت که هر چند کارمندان برخی از اداره‌های دولتی از باشندگان ولسوالی‌ها استخدام شده‌اند؛ اما در ولسوالی‌های جوند و بالامرغاب این ولایت نا امنی سبب عدم فعالیت ۸۰ کارمند دولتی شده است.
به گفته وی تا کنون کارمندان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای ارزیابی و نظارت از کارکرد کارمندان دولتی در سطح ولسوالی‌ها رفته نتوانسته‌اند.
با این‌حال عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از شفافیت پروسه استخدام و جلوگیری از عدم حضور کارمندان اداره‌های دولتی به وظایف شان اطمینان داده و می گوید:” با الکترونیکی کردن روند استخدام و حاضری کارمندان ادارات دولتی این مشکلات پایان می‌یابد.”
هرچند سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی رقم مشخصی بست‌های خالی ولایت‌های حوزه غرب را ارائه نمی کند، اما می‌گوید: “در بست‌های پنجم و ششم ادارات دولتی ولایات در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بدون پروسه کانکور هم می‌توانند کارمند استخدام نمایند.”
او همچنان اضافه می‌کند که ۴۴۰ هزار کارمند دولتی تا شش ماه دیگر در سراسر افغانستان ثبت سیستم بایومتریک می‌شود که از این طریق معلومات و رقم دقیق کارمندان مشخص خواهد شد.
افزایش تعداد متقاضیان کار در بست های دولتی
موضوع خالی بودن هزاران بست دولتی در ادارات مختلف در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از جوانان تحصیل کرده از مشکل بیکاری رنج می‌برند.
براساس ارقام مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایات غربی در سال روان بیش از ۵ هزار ۵۰۰ متقاضی کار از فارغین چهارده تا درجه ماستر به این اداره‌ها مراجعه کرده‌اند.
عبدالستار ظریفی؛ آمر کار ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می‌گوید که سالانه دوهزار متقاضی کار با داشتن سند لیسانس، ماستر و دکتورا برای پیدا کردن فرصت‌های کاری به این اداره مراجعه کرده اند که از این میان در سال روان خورشیدی(۱۳۹۷)، ۱۶۸ تن در ادارات دولتی جذب شده اند و ۴۰۰ تن دیگر شان جهت استخدام به نهادهای خصوصی معرفی گردیدند.
آقای ظریفی به این باور است که فرصت‌های کاری در بدنه حکومت متناسب به ارقام متقاضیان کار نیست؛ او علاوه می کند که ریاست کار و امور اجتماعی به همین دلیل تلاش دارد تعدادی از جوانان را به موسسات و ادارات خصوصی معرفی نماید.
همچنان عبدالحلیم حلیم رییس کار و امور اجتماعی ولایت بادغیس می‌گوید: “در سال روان یک هزار و ۵۰۰ تن از واجدین شرایط کار با سند فراغت دوره‌های لیسانس و ماستر به خاطر درخواست کار به این اداره مراجعه کرده‌اند که از این میان ۵۰۰ تن شان به اداره‌های دولتی و خصوصی معرفی شده‌اند.”
به گفته آقای حلیم متقاضیان متذکره از پوهنتون‌های خصوصی و دولتی طی سه سال اخیر فارغ شده اند.
همچنان فضل‌الحق وحید رییس کار و امور اجتماعی ولایت غور می‌گوید که در سال روان یک هزار متقاضی کار از فارغان چهارده و لیسانس به خاطر جستجوی کار به این اداره مراجعه کردند که از این میان ۵۰۰ تن شان به بست‌های دولتی و موسسات غیردولتی معرفی شده اند.
در همین حال راحله مشعل رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت فراه در این مورد گفت که طی دو سال اخیر یک هزار و ۳۰۰ تن از واجدین شرایط کار با سندهای لیسانس و ماستر به این اداره مراجعه کرده‌اند که از میان این متقاضیان ۵۰ تن شان در سال روان و ۵۰۰ تن دیگر سال قبل در ادارات دولتی مربوط به این ولایت شامل کار شده‌اند.
از سوی هم شماری از جوانان که در جستجوی کاراند؛ می گویند که با تحمل زحمات زیاد و با هزاران امید تحصیلات شان را به اتمام رسانیده‌اند و اسناد معتبر تحصیلی را در دست دارند؛اما در حال‌حاضر با مشکل بیکاری دست پنجه نرم می‌کنند.
عرفان و سهراب دو تن از همین جوانانی‌اند که امید شان را برای پیدا کردن کار از دست داده‌اند.
عرفان می‌گوید: “دو سال می‌شود که از پوهنتون فارغ شده ام، اما با گذراندن پروسه های رقابتی تا اکنون به دلیل فساد موفق به دریافت کار در ادارات دولتی نگردیده ام.”
هم چنان سهراب در این مورد می‌گوید: “سال قبل از پوهنتون فارغ شدم و به هر ارگانی که میروم مرا بازی میدهند، یک بست را اعلام می‌کنند و درآن بست از صد نفر امتحان می‌گیرند، نتیجه کار هیچ معلوم نمی‌شود بازهم یک نفر واسطه دار کامیاب می‌شود.”
مسوولان ادارات محلی ولایت‌های حوزه غرب در حالی از خالی بودن بیش از چهار هزار و ۵۰۰ بست دولتی در ادارات مربوط به این ولایت‌ها نگرانی دارند که رهبران حکومت وحدت‌ملی در زمان مبارزات انتخاباتی شان ایجاد یک ملیون شغل جدید برای جوانان را وعده سپرده و تعهد نموده بودند که وضعیت اقتصادی مردم را بهبود بخشند؛ اما به باوراغلب این رهبران نتوانسته‌اند در زمینه کارآفرینی به درستی عمل کنند.

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد