سیاسی

87
۱۰ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

بزكشی نامزدان و پارلمان بی اعتبار

 

پارلمان كشور با وجود كشمكش هایی كه تاهنوز پایان نیافته است، در ششم دلو توسط رئیس جمهور كرزی با حضور نمایندگان كشورهای خارجی و اعضای دو مجلس ولسی جرگه و سنا افتتاح شد.

رئیس جمهور كرزی با اشاره به مشكلات موجود انتخابات و مصارف گزاف برای برگزاری آن تأكید نمود که باید با چنین مشکلاتی با حساسیت برخورد شود تا خواب های وحشتناکی که برای افغانستان دیده شده به حقیقت نپیوندد.

بدون شك خوابی كه به گفتهء رئیس جمهور، تعبیر آن وحشتناك و بحران آفرین می باشد، اشاره به تردیدها و پرسش هایی است كه علی رغم افتتاح پارلمان بی پاسخ مانده اند. پرسش هایی كه در پیامد جنجال های موجود خلق شده و تا اندازهء زیادی اعتماد مردم برمرجع قانونگذاری كه خانهء ملت خوانده می شود را، كاهش خواهد داد.

سوال عمده و نخست این است كه اعتبار قانونی و حقوقی پارلمان با تمام ابهامات مطرح شده و جنجال های ناشی از جعل و تقلب تا چه اندازه باقی خواهد ماند؟  دوم اینكه سرنوشت فیصله های محكمه ویژه یا سایر نهادهای عدلی و قضایی در پیوند به تقلب های انتخابات پارلمانی، با مسئلهء مصئونیت حقوقی نمایندگان مردم در ولسی جرگه، چگونه جایگاه خود را بازخواهد یافت؟ به این معنا كه اگر در نتیجهء بررسی های انجام شده از دوسیه های انتخاباتی، نامزدان پیروز مجرم خوانده شوند، در تناقض با مسئلهء مصئونیت پارلمانی آنان قرار نخواهد گرفت؟

توهین به رای مردم

بسیاری از مردم كه در انتخابات شورای ملی شركت نموده اند، جنجال های بوجود آمده را توهین به آرای مردم دانسته و آن را موجب بی اعتباری پارلمان كشور می دانند.

عبدالرزاق، یك شهروند ساكن كابل كه در انتخابات ولسی جرگه شركت نموده است، از رای دادن خود پشیمان است. او عقیده دارد كه “رای مردم برای كسانی كه دنبال قدرت راه می روند، ارزشی ندارد. آنان هرگونه كه دل شان خواسته باشند با این آرا بازی می كنند. به همین دلیل بعضی از نامزدان بدون تكیه به رای مردم از آرای تقلبی استفاده نموده و به قدرت وكالت دست یافتند.” از جانب دیگر به نظر این شهروند “افراد متقلب موجب شدند تا سایهء شوم تقلب بر اعتبار كلی پارلمان سایه انداخته و اعتبار قانونی این نهاد را كاهش دهند.”

آگاهان امور نیز این موضوع را تأیید می كنند كه هرچه میزان ادعای تقلب از جانب نمایندگان پیروز افزایش یابد، بدون شك بر هویت و اعتبار حقوقی شورای ملی تأثیر گزار خواهد بود.

دین محمد جاوید، كارشناس مسایل حقوقی براین باور است كه ” مصوبات پارلمان گذشته نیز چندین بار از جانب قدرتمندان و بخش اجرایی حكومت نقض شد و این مسئله نشان داد كه پایبندی به فیصله های قانونی قوه مقننه وجود ندارد. اكنون نیز وقتی پارلمان در نتیجهء ادعاهای تقلب های مطرح شده و جنجال های موجود شكل می گیرد، روشن است كه اعتبار آن زیر سوال قرار دارد و فیصله های آن قاطعیت لازم را نخواهد داشت.”

محمد جواد، دكاندار شهر كابل با ابراز شكوه از بازی های سیاسی كه با عزم مردمی صورت می گیرد، می گوید: “متأسفانه كه همیشه انتخابات در افغانستان به یك بازی خنده آور تبدیل می شود. به طوریكه اكنون ما می بینیم، رئیس جمهور، نمایندگان ولسی جرگه، نمایندگان شوراهای ولایتی و… هر كدام با ابهامات تقلب سركار آمده اند.”

وی ادامه می دهد: “با رئیس جمهور و نمایندگان جعلی چگونه انتظار آبادی، آزادی و امنیت را در وطن داشته باشیم.”

كشمكش بر سر كسب قدرت نمایندگی میان نامزدانی كه ادعای پیروزی داشتند و نامزدان مدعی تقلب، صحنهء سیاسی را به شكل نامطلوب آن گرم نمود. به حدی كه در این میان، گمانه های بسیاری خلق شد و دامنهء بحث های قومی، منطقه ای، زبانی و… نیز شامل موضوع گردید و عرصهء سیاسی را ملتهب ساخت. تا جاییكه به گفتهء یكی از شهروندان كه نمی خواهد نامی از وی برده شود این جنجال ها “بیشتر شبیه به یك صحنهء بزكشی شده بود.”

عبدالشكور دادرس، كارشناس مسایل حقوقی معقتد است كه “جنجال های كنونی روی نتایج نهایی انتخابات، كشور را بار دیگر به دامن یك بحران شدید سوق می دهد و از جانب دیگر درسی است برای آینده كه پس از این چگونه و با چه تدابیری باید انتخابات را برگزار كرد.”

به نظر وی بحرانی كه از این ناحیه در كمین افغانستان نشسته است از خودسری و خود محوری نامزدان ناشی می شود. كسانی كه هركدام فكر می كنند، حق با آنان است و هركدام نیز قانون را مطابق با رای خودشان تفسیر می كنند.

اما عدهء از مردم از این ناحیه دردمند می باشند كه در تمام این بازی ها پای مردم دخیل دانسته می شود و هردو طیف نامزدان برنده و معترض خود را مدعیان دفاع از حقوق مردم می دانند.

عبدالحمید، با ابراز نظر خویش در مورد وضعیت جاری، نتایج نهایی انتخابات و افتتاح پارلمان می گوید: “از زمانی كه اعتراض علیه نتایج انتخابات شروع شد، بارها تعدادی از مردم در تظاهرات شركت داده شدند و هركدام از نامزدان در صحبت های شان خود را مدعی حقوق مردم می خواندند. در حالیكه همین نمایندگان به رای و نظر مردم بازی های بی شرمانه انجام دادند.”

به نظر وی “جعل و تقلب های انجام شده به معنای این است كه نمایندگان مدعی دفاع از حقوق مردم، بازی های ناروا با حقوق مردم انجام دادند.”

بازی با حقوق مردم و قوانین كشور تا كنون نیز پایان نیافته است. در حالیكه رئیس جمهور با تقاضای محكمه ویژه مبنی بر تأخیر یك ماهه پارلمان موافقت نمود، نامزدان پیروز این تقاضا و دستور را غیرقانونی خواندند.

محمد محقق، نماینده پیروز از ولایت كابل در حالیكه ایجاد محكمه خاص را دخالت غیرقانونی رئیس جمهور در نتیجه انتخابات می خواند، گفته است كه “به هیچ وجه این محكمه و فیصلهء آن از جانب نامزدان پیروز در انتخابات قابل پذیرش نمی باشد.” وی در عین حال به حكومت اطمینان می دهد كه “اگر رئیس جمهور می ترسد كه نمایندگان فعلی موافق با نظرهای رئیس جمهور نیست، باید مطمین باشد كه این نمایندگان مظهر ارادهء مردم بوده و برای آبادی افغانستان كار خواهند كرد.”

سرنوشت دوسیه های انتخابات؟

در همین حال كارشناسان معقتد اند كه نباید افتتاح پارلمان به تأخیر افتد، اما دوسیه های تقلب انتخاباتی باید مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت تثبیت جرم، باید موارد جرمی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرد.

علیرضا روحانی، استاد پوهنتون ابن سینا و كارشناس مسایل حقوقی در این خصوص اظهار می دارد: “دوسیه های جرمی انتخابات علی رغم افتتاح پارلمان قابل تعقیب است و موارد ارتكابی آن باید مجازات شوند تا شفافیت انتخابات از این ناحیه مورد تردید قرار نگیرد.”

در حالیكه شورای ملی افتتاح  شد، پرسش دیگری كه در افكار عامه بدون پاسخ مانده است، چگونگی رسیدگی به دوسیه های جعل و تقلب در جریان انتخابات شورای ملی می باشد.

محمد حنیف، جوان ۲۸ ساله كه شور و شوق سیاسی وصف ناپذیری در كلامش پیداست، اظهار می دارد: “اگر محكمهء خاص یا محاكم ذیصلاح دیگر، دوسیه های انتخاباتی را به صورت شفاف و عادلانه حل نكند، پارلمان كشور بی اعتبار بوده و انگیزهء رای دادن برای بار دیگر از مردم سلب خواهد شد.”

سوالی كه در ذهن این شهروند مطرح است، این است كه آیا مصئونیت پارلمانی مانع از رسیدگی به جرم های صورت گرفته نخواهد شد؟

همایون عزیزی، وزیر دولت در امور پارلمانی می گوید: “رئیس جمهور موضوع را به ستره محكمه راجع ساخته و قرار است نتایج آن به زودی اعلام گردد.”

به گفتهء وی ” با افتتاح پارلمان، وكلا فقط از ارایه رای و ابراز نظر، مصئونیت پارلمانی پیدا می كنند، اما موارد جرمی انتخابات شامل مصونیت آنان نمی گردد.”

هر چند، خبرهای تأیید ناشده از لغو محكمه اختصاصی و ارجاع دوسیه ها به ستره محكمه حكایت دارند، اما صدیق الله حقیق، رئیس محكمه اختصاصی می گوید كه هیچ كدام اقدامی در زمینه لغو محكمه اختصاصی در مورد انتخابات صورت نگرفته است.

همچنان وی در مورد افتتاح دور جدید پارلمان گفته است كه افتتاح پارلمان برفعالیت های شان تاثیرندارد.

محمد داود سلطان زوی، یكی از كاندیدان معترض نیز اظهار می دارد كه “در حالیكه محكمه اختصاصی به كار خود پایان نداده است بین رئیس جمهور و كاندیدان برنده شرط بندی هایی صورت می گیرد.”

از سوی دیگر، تعدادی از نامزدان معترض به نتایج انتخابات، شام روز ششم دلو، مذكرات مفصلی با رئیس جمهور داشتند. در این جلسه، حرف های تندی از جانب این نمایندگان به رئیس جمهور گفته شد.

حاجی فرید، یكی از این نامزدان، خطاب به رئیس جمهور گفته بود كه ” من ده سال فكر می كردم كه شما (حامد كرزی) رئیس جهمور این مملكت هستی. اما حالا فهمیدم كه شما مظلوم تر از ما می باشی.” وی از دخالت خارجی ها گله مند بوده و گفته است كه من حالا دانستم كه كسانی مثل “استیفن دمیستورا و آیكن بیری) صاحب اختیار اصلی در این كشور است.

رئیس جمهور نیز در بیانیهء افتتاحیه شورای ملی از دخالت خارجی ها شكایت نموده و از تخریب كشور توسط خارجی ها ابراز گله مندی نمود.

افتتاح شورای ملی تا آخرین دقایق نیز با اعتراض و نزاع و اضطراب همراه بود. لحظاتی قبل از افتتاح شورای ملی، عدهء از نمایندگان مجلس سنا به رسم اعتراض بر ندادن محل اختصاصی به رئیس موقت این مجلس، محل افتتاحیه را ترك نمودند.

درحالی كه هراس از این می رود كه شورای ملی با تركیب فعلی، قوه مجریه را تحت فشار قرار خواهد داد، رئیس جمهور كرزی در سخنان افتتاحیه، از برقراری روابط نیك و متقابل نهادهای ملی و دولتی به عنوان یك رسالت یاد نمود.

درنهایت، پرسشی كه پاسخ آن از عملكرد شورای ملی و نتیجهء رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی به دست خواهد آمد این است كه شورای ملی با نمایندگان متهم به جعل و تقلب و ساختار پر از ابهام خویش چگونه خواهد توانست انتظارات ملی را برآورده سازد؟

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد