خبرهای داخلی

293
۹ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: اسحق اکرمی

برگزاری جشن فراغت سواد آموزان در بامیان


بیش از ۶۰ فارغان کورس های سواد آموزی از مراکز سوادآموزی مغاره های بامیان، فراغت ۹ ماهه شان را در یکی از مغاره های دوران بودائی جشن گرفتند.
مسوولان ریاست معارف ولایت بامیان می گویند که آنان در دوره های آموزشی ۹ ماهه که از سوی اداره سواد آموزی با همکاری دو معلم رضا کار آموزش دیده اند و پس از سپری آن شامل صنف چهارم مکتب شدند.
صادق فرهنگ مدیر بخش سواد آموزی ریاست معارف بامیان گفت که امسال بیش از ۱۰ هزار نفر از مراکز سواد آموزی فارغ شدند و شامل مکتب گردیدند.
به گفته مسوولان ریاست معارف بامیان، در حدود ۴۸ درصد شاگردان مکاتب را در این ولایت، دختران و زنان تشکیل میدهند. اما امسال بخاطر کمبود امکانات و دوری مکاتب بیش از ۱۶ هزار دختر از مکتب رفتن باز مانده اند.
دختران و زنان که از دوره ۹ ماهه بخش سواد آموزی فارغ شدند، می گویند که اکنون آنان توان نوشتن و خواندن را دارد و علاقمند است که به تحصیل شان ادامه دهند. آنان از حکومت می خواهند تا زمینه ادامه تحصیل شان را فراهم نمایند.
زینب خانم ۵۰ ساله‌ی که باشنده قریه سرخقول مرکز ولایت بامیان می باشد دوره آموزش ۹ ماهه را در کنار بودای ویران شده صلصال و شهمامه به پایان رسانده است.
او می گوید که در روز های نخست، خواندن و نوشتن را یاد نداشت. اما اکنون می تواند کتاب های صنف اول الی سوم را بخواند.
در ختم این محفل، مکتب کمک به معارف از سوی والی بامیان نیز افتتاح شد و همچنان برای فارغین تصدیق نامه و تحفه داده شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد