بازسازی

569
۶ حوت ۱۳۸۸

برنامه های بازسازی در بلخ و سمنگان


کلید * ششم حوت ۱۳۸۸

نه پروژه برنامه همبستگی ملی در ولایت بلخ تکمیل شد و کار احداث و جغل اندازی شش کلیومتر سرک در ولایت سمنگان آغاز گردید.

از پروژه های ولایت بلخ بیش از یک هزار و ۲۰۰ خانواده بهره مند شده اند.

احمد فرید سعادت مسول ارتباطات برنامه همبستگی ملی در شمال گفته است این پروژه ها شامل اعمار دو باب تعمیر مرکز نشست های مردم، تمدید شبکه آب آشامیدنی به امتداد بیش از دو هزارو هفتصد متر، ساختمان چهار عدد ذخیره آب آشامیدنی سرپوشیده، حفر ۲ حلقه چاه عمیق و توزیع دو صد و دوازده پایه سولر یا ( تولید کننده انرژی برق توسط نور آفتاب ) میباشند.

این پروژه ها در ولسوالی شولگره ، زاریع و خلم ولایت بلخ مورد بهره برداری قرار گرفته است.

در خبرنامه آمده است پروژه های یاد شده بیش از ۱۱ میلیون و ۳ صد هزار افغانی هزینه برداشته که از سوی وزارت احیاء و انکشاف دهات پرداخت شده است.

همچنین کار احداث و جغل اندازی ۶ کلیوکتر سرک در ولایت سمنگان به هزینه بیش از۷۰ هزار دالر امریکایی آغاز گردید.

هزینه این پروژه از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر پرداخت می گردد.

از این پروژه بیش از ۱۲ صد خانواده بگونه مستقیم و بیش از سه هزار خانواده بگونه ای غیر مستقیم  بعد از تکمیل کار آن مستفید خواهد شد.

گفته شده که کار ۳۸ پروژه در ولایت سمنگان از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با هزینه بیش از ۸ صد هزار دالر امریکایی آغاز شده که تا حال بیش از ۴ پروژه آن مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد