اقتصاد

۱۸ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

برنامه میثاق شهروندی در ولایت ارزگان آغاز شد

برنامه میثاق شهروندی که با تغیراتی جایگزین برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات شده است مرحله نخست آن در ولایت ارزگان آغاز شد.
نذیر احمد خروتی والی ارزگان هنگام آغاز این برنامه از شفافیت در تطبیق پروژه میثاق شهروندی به مردم این ولایت سخن زده و نیز از آنها خواسته است که برای تطبیق موفقانه این پروژه دولت را همکاری کنند.
به گفته وی ۴۰۰ شورا زیر چتر این برنامه در مناطق مختلف ولایت ارزگان تشکیل شده که در حال حاضر عملن کار آن در ترینکوت مرکز ارزگان و شماری ولسوالی ها آغاز شده است.
در همین حال نیاز محمد حقمل رییس احیا و انکشاف دهات ولایت ارزگان می گوید هدف از آغاز این برنامه فراهم سازی زمینه های اشتغال زایی، دسترسی مردم به خدمات صحی، ارایه خدمات تعلیمی و تحصیلی، دسترسی مردم به خدمات انکشافی و دیگر سهولت های زندگی است که با آغاز آن مشکلات زیاد مردم در مناطق روستا نشین حل خواهد شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد