اقتصاد

۴ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: اسحق اکرمی

برنامه فن و حرفه در ولایت بامیان گشایش یافت

برنامه فن و حرفه از سوی ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بامیان با همکاری موسسات خصوصی در این ولایت بامیان آغاز شد. در چوکات این برنامه که شامل، پروژه های خیاطی، نجاری، فلز کاری، عکاسی، بیک دوزی، موبایل سازی و ویرینگ کاری می باشد حدود ۳۰۰ دختر و پسر بامیانی برای مدت شش ماه آموزش می بینند.
محمد علی سیغانی رئیس کار و امور اجتماعی بامیان، هدف از راه اندازی این برنامه را، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری در این ولایت میداند.
ریاست کار و امور اجتماعی بامیان در همکاری با موسسات خصوصی در این ولایت در پنج سال گذشته بیش از ۳ هزار جوان دختر و پسر را در بخش ‌ای مختلف آموزش داده که در حال حاضر بیشتر آنان در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت مصروف کار اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد