صحت

1576
۲۷ دلو ۱۳۸۸

برفكوچ ها‌ي بیسابقه و فاجعه بار در سالنگ


ريزش برف و سرازير شدن ۱۷ برف كوچ در سالنگ جنوبي، قربانيان بيشماري را در پي داشته و براساس آخرين  گزارشها؛ آمار تلفات ناشي از اين رخداد، به بيش از ۱۶۶ نفـــــــر رسيده و احتمال افزايش آن هنوز باقيست.

عبدالبصير سالنگي والي پروان، در آخرين تماس با مجله»‌ مرسل گفت: “تلفات ناشي از اين رويداد، تاكنون به بيش از ۱۲۵ تن و تعداد زخمي ها نيز به حدود ۲۰۰ تن رسيده اند.”

وي افزود: “تيم هاي نجات، هنوز در جستجوي گيرمانده گان برفكوچ هـــــا هستند و تنها امروز (چهار شنبه ۲۱ دلو(‌ بيش از هفتاد كشته و ۱۴ زخمي  كه ۵ تن آنان، در وضعيت بهتري به سر مي برند و متباقي در حال كوما مي باشند، را از زير برف ها بيرون كشيده اند. طبق گفته هاي آقاي سالنگي، هنوز هم جاده به روي ترافيك مسدود مي‌باشد.”

 ‌از سوي ديگر؛ مقامات مي گويند شماري از موترهاي مسافربري، در اثر اصابت برفكوچ، به دره سقوط نموده و كار عمليات نجات را، با مشكلاتي روبرو كرده است.  

عبدالخليل فرهنگي رييس شفـــــاخانه»‌ ولايت پروان، به خبرنگار كليد گفت: “به تعداد ۹۸ جسد به شفاخانهء ولايتي پروان انتقال يافته كه اكثراً به خانواده هاي شان تسليم داده شده اند. تعداد ۷۰ مجروح، به اين شفاخانه انتقال يافته است كه از جمله؛ ۲۴ تن آنان به نسبت عميق بودن مجروحيت شان، در شفاخانه باقي مانده اند.

 ‌عبدالمتين ادراك رييس مبــــــارزه با حوادث طبيعي، طي تماسي با مـــــرسل گفت: “ما در همكاري با اردوي ملي، پوليس، سره مياشت، مقامات ولايات پروان و بغلان، برخي موسسات داخلي و خارجي، صحت عامه، قواي آيساف و ديگر ارگان هاي ذيربط ،از طريق هوا و زمين توانستيم به كمك گيرمانده گـــــــــان اين حادثه بشتابيم و عمليات نجات را ادامه دهيم.  نيروهاي كمك رساني بخصوص فوايد عامهء ولايت بغلان و كابل و پروان، از دو سمت يعني سالنگ شمالي و  جنوبي، كار نجات را ادامه داده اند.”

وي با نگراني از افزايش احتمالي تلفات گفت: “هنوزهم به تعداد ۱۱ موتر خُرد و دو بس بزرگ مسافر بري، همچنان در برفكوچ ها باقي مانده اند، كه از اين رو، افزايش در تلفات را بايد پيشبين بود.”  

با آنكه سردي هوا و ادامهء تندبادها، عمليات نجات را در محل با كندي روبرو كرده؛ اما برخي از نجات يافتگان اين حادثه، كندي كار عملهء نجات را بر افزايش تلفات اين رويداد، دخيل مي دانند.  

با اين حال، آقاي ادراك مي گـــويد: “دولت، آخرين امكانات دست داشتهِ بشري را، در راه جستجو و نجات افراد گرفتار شده در ۱۷ برفكوچي كه صورت گرفته، به كار انداخته و ما آخرين تلاشهاي خودرا درين راستا به كار برده و وظيفهء خود را انجام داده ايم.”

هرچند برفكوچ و بسياري از حوادث طبيعي ديگر مانند سيلاب و يا زلزله و توفان، غيرقابل پيشبيني است؛ اما با اتخاذ تدابير پيشگيرانه، تا حدي ميتوان از افــــــزايش تلفـــــــــات و خسارات، جلوگيري كرد.  

شاهدان عيني رويداد مي گويند وسايل پا½ كنندهء راه را در جريان كار يخ بسته و از كار بازمانده بودند؛ اما بايد مسوولان، قبلاً تدابير لازم را اتخاذ ميكردند. از سوي ديگر دولت در همچو حالات؛ بايد مانع عبور و مرور وسايط نقليه و مسافرين، در اين شاهراه شود و مردم را از وضعيت محيطي منطقه، هشدار داده و شاهراه را به روي ترافي¼ مسدود نمايد.  

آقاي بشري سخنگوي وزارت داخلهء كشور؛ به يكي از رسانه هـــاي آزاد گفت: “متاسفانه حجم فاجعه، بسيــــار بزرگ است. هنوز نمي توانيم بگوييم كه چه تعداد وسايط، زير برف كوچ مانده است! عمليات نجات جريان دارد و آمار تلفات، هر دقيقه تغيير مي كند.”

وي افزود: “با تاسف، آماري كه تاكنون به دست آورده ايم، نشان مي دهند كه به تعداد ۱۶۶ نفر كشته شده اند.” سخنگوي وزارت داخله، علاوه نمود كه هنوز تعداد مجموعي زخمي هاي اين حادثه معلوم نيست.

در عين حال، داكتر احمد فريد رايد سخنگوي وزارت صحت عامه  گفت: “در اين حادثه، تاكنون ۱۶۵ تن كشته شده اند، كه تعداد ۹۸ جسد در شفاخانه هــــاي ولايتي پلخمري، چاريكار و شفاخانه هاي مركز، راجستر شده اند. همچنين ۱۳۰ تن زخمي داشته كه ۷۷ تن شان راجستر شده اند. زخمي شده گان؛ شامل ۱۵ طفل، ۱۹ زن و ۶۴ مرد مي باشند.”  

با وجود اين؛ رياست مبارزه با حوادث طبيعي گفته است كه بيش از ۲۵۰۰ تن، از هردو سمت شمالي و جنوبي سالنگ، نجات يافته اند.

 ‌لغزش برف كوچ ها؛ در پي بارش سنگين برف، از روز دوشنبه (۲۰ دلو) در سالنگ جنوبي آغاز شد، كه ده ها موتر مسافر بري را طعمهِ خود كرد.

 ‌شاهراه سالنگ؛ ارتباط  شهر پنج ميليون نفري كابل را با ‌ ۹‌ ولايت شمالي كشور، برقرار مي‌كند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد