تحلیل

99
۲۲ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

برخورد گرگ و ميش در بغلان

جنگ میان نبروهای حزب اسلامی و طالبان در بغلان، خونین و یادآور روزهای اول ظهور طالبان بود که پایگاه های حزب اسلامی را در سرتاسر کشور یکی پی دیگری برچیدند. این جنگ که روز یکشنبه، ۱۶ حوت در منطقهء کوک چنار بغلان مرکزی به وقوع پیوست، برای حزب اسلامی بسیار زیانبار بود؛ زیرا حدود ۴۵ تن از افراد مسلحش به قتل رسیدند، ۱۱۰ تن آنان به دولت تسلیم شدند و علاوه به اینکه منطقه را از دست دادند، میرویس قوماندان حزب اسلامی درین منطقه، به جای نامعلومی فراری شد.

 این حمله از سوی طالبان بر نیروهایي حزب که گفته شد بر سر کنترول منطقه و جمعاوری عشر و محصول، شعله ور شد، صورت گرفت؛ اما برخی ها به این باوراند که این درگیری، فرا تر از عشرو ذکات بوده، افراد حزب اسلامی که از سی سال گذشته در روابط نزدیکی با آی اس آی پاکستان قرار دارند، ملا عبدالسلام والی طالبان در بغلان را شناسایی و به آي اس آی در پاکستان گزارش نموده که بعد دستگیر شد و در واکنش به این کار حزب اسلامی، طالبان بغلان بر نیروهای حزب درآن ولایت حمله بردند که جبهه اش ورشکسته و افرادش را متواری ساختند.

با اینکه در ابتدای ظهور طالبان، نیروهای طالب درگیری هایي با قوماندانان حزب اسلامی در قندهار، غزنی و وردگ داشتند؛ اما مقاومت در برابر این نیروی نوظهور برای حزب ممکن نبود، بخصوص که آی اس آی نیز طالبان را حمایت میکرد و در جاهایی نیروی هوایی مسعود نیز به کمک طالبان، پایگاه های حزب را بمباران مینمود که بالاخره حزب در اصلی ترین مقر خود در چهارآسیاب نیز شکست خورد و پایگاه مرکزی او در سپینه شگه هم، به تصرف طالبان درآمد.

بغلان از ولایاتی است که حزب اسلامی از سالهای جهاد علیه شوروی، درآن نیرومند بوده، دو قوماندان حزب به نامهای مامور غیور و بشیر بغلانی، مناطق وسیعی ازین ولایت را زیر کنترول خود داشتند؛ اما زمانیکه نیروهای طالب در مزار شکست خوردند، به بغلان پناه برده و مدتها زیر حمایت بشیر بغلانی قرار گرفتند تا دوباره به کندز راه پیداکرده و ازآن طریق، مزار را تسخیر نمودند. این سیاست گرگ و میشی حزب اسلامی و طالبان که میتواند هرلحظه شکننده گردد، بعد از ظهور بار دوم طالبان، بیشتر شده و بی اعتمادی یکی در برابر دیگری را نشان میدهد.

 در صورتیکه درگیری کنونی آنان به مناطق دیگری چون نورستان، لغمان، کنر، کندز و میدان وردگ که حزب اسلامی درآن نیرو دارد کشانده شود، یکبار دیگر جنگهای خونین گذشته میان شان تکرار خواهد شد؛ اما از جائیکه نیروهای طالبان درین روزها زیر فشار سنگین قوای بین المللی و افغان قرار دارند و آی اس آی نیز اجازه نخواهد داد که ازین بیشتر، این جنگ گسترش یابد و القاعده نیز آنرا به نفع کوتاه مدت خود نمی بیند، لذا کمتر به نظر میرسد که جنگ کنونی در نقاط دیگر گسترش پیدا کند. با اینکه چنین درگیری هایي میان دو نیروی مخالف به نفع دولت افغانستان است؛ اما اینکه دولت چقدر قادر خواهد شد که آتش جنگ را میان شان شعله ور نگهدارد و هیزم بیار معرکه گردد، نمیتوان پیشبینی کرد.

حال که اصل تعهد عدم حمله بریکدیگر، میان نیروهای طالب و حزب اسلامی، از هم گسست و چون همه می دانند که هم طالبان و هم حزب اسلامی، دو نیروی به شدت رادیکال و انحصار طلب اند، با تمام احتیاط هایي که در چهارسال اخیر میان شان صورت گرفته تا یکی بر دیگری آتش نکشایند؛ اما با طرز فکر و روحیهء انحصاری که هردو طرف دارند، حفظ این روند تا آخر برای شان ممکن نبوده، یکی باید دیگری را حذف نماید. درین میان، طالبان نیروی بسیار قوی نسبت به حزب اسلامی در اختیار دارند و در مناطق بسیاری قادر به ضربه زدن جدی بر نیرو های حزب  میباشند؛ اما از جايیکه پاکستان هرسه نیروی طالب، حزب اسلامی و گروپ حقانی که در افغانستان می جنگند، را حمایت میکند و یدطولایی، در کارروایی های هرسه دارد، ضعیف به نظر میرسد که از جنگهای همه گیر میان شان جلوگیری نکند و بگذارد تا یکی دیگری را نابود سازد.

القاعده و گروه های بنیادگرای پاکستانی که بر هردوطرف تاثیر عمیقی دارند نیز در چنین درگیری هایي مداخله نموده، از خونریزی میان دوستان شان جلوگیری خواهند کرد. با اینکه داغ هایي که طالبان در ابتدای ظهور شان بر روان حزب اسلامی کاشتند و بساط اقتدار آنرا در بسیاری از نقاط کشور در ظرف چند ماه برچیدند، هرگز از یاد سران آن حزب نمی رود؛ اما فعلاً در وضعیتی قرار ندارند تا در برابر نیروی چند برابر قوی طالبان بپاخیزند و این را طالبان خوب می دانند که اگر روزی ضعیف شوند، اولین حمله از سوی نیروهای این حزب، بر آنان صورت خواهد گرفت و به این خاطر، با کوچکترین گلوتلخی میان دو طرف، طالبان به پاسخ دندان شکن می پردازند؛ چیزیکه در بغلان به وقوع پیوست و حزب، از ادامهء آن صرف نظر خواهد کرد.  

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد