کابل

54
۱۶ حمل ۱۳۹۰

برخورد جدی با افرادی که تظاهرات را به خشونت کشانیده اند


مقامات حکومتی  می گویند، وقایع اخیر در شهر های مزار شریف و کندهار را با دقت دنبال می کنند.

وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی روز دوشنبه در یک نشست خبری، صدمه رساندن به مال و جان مردم در جریان تظاهرات را عمل غیر قابل توجیه خواند.

وحید عمر همچنان یکبار دیگر به نمایندگی از حکومت افغانستان، سوزاندن نسخهء از قرآن کریم در ایالت فلوریدای امریکا را توهین بزرگ به مسلمانان جهان دانست.

وی گفت:” با کسانیکه به طور قصدی تظاهرات مسالمت آمیز در شهر های مزار شریف و کندهار را به خشونت کشانیده اند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به گفتهء مسوولان امنیتی، تا کنون ده ها تن در پیوند با تظاهرات خشونت بار اخیر در شهر های مزار شریف و کندهار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند..

پیش از این، رئیس جمهور کرزی از حکومت امریکا و سازمان ملل متحد نیز خواسته بود، تا عامل سوزندان قرآن کریم را به پنجهء قانون بسپارند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد