اجتماعی

۷ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی زاده

برای ۳ هزار خانواده بیجا شده و نیازمند در شهر مزارشریف، کمک توزیع شد


ریاست امور مهاجرین ولایت بلخ با همکاری کشور عربستان سعودی، به مناسبت ماه مبارک رمضان برای ۳ هزار خانواده بیجا شده و نیازمند مواد غذایی به هزینه ۱۵۰ هزار دالر کمک نموده است.

محمد اسحق رهگذر والی بلخ، از حضور بیش از ۲۰ هزار خانواده بیجا شده در شهر مزارشریف خبرداده و می گوید:” بیشتر این خانواده ها در وضعیت نا گوار شب و روز شان را در داخل خیمه ها سپری می کنند.”

به گفته آقای رهگذر این خانواده ها به کمک های بیشتر نیازمند بوده و از تمام کشورهای کمک کننده و تاجران ملی خواست که در زمینه همکاری با بیجا شدگان داخلی و افراد نیازمند مساعدت بیشتر نمایند.

در همین حال حیات الله سباوون مشاور وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، کمک های صورت گرفته را برای بیجا شده های داخلی و نیازمند ولایت بلخ بسنده ندانسته و وعده همکاری های بیشتر را برای افراد نیازمند و بیجا شده داخی سپرده است.

آقای سباوون افزود، کمک های صورت گرفته شامل ۷ قلم مواد خوراکی به هزینه ۵۰ دالر برای هر خانواده بوده و هزینه مجموعی کمک های صورت گرفته برای ۳ هزار خانواده نیازمند به ۱۵۰ هزار دالر می رسد.

محمد نبی یکتن از بیجا شدگان داخلی از روزگار نامساعدش در شهر مزاشریف یاد آور شده و می افزاید که اکثریت خانواده های بیجا شده مکان مناسب برای بودباش و غذایی کافی برای خوردن ندارند.

او از حکومت می خواهد که در تامین امنیت مناطق شان توجه جدی نموده و زمینه زندگی را در آن ساحات دوباره مهیا نمایند.

مسؤلان اداره مهاجرین از همکاری های عربستان سعودی در زمینه توزیع مواد غذایی برای ۲۰ هزار خانواده نیازمند و بیجا شده داخلی به مناسبت ماه مبارک رمضان در ولایت های بلخ، کابل، هرات، کندهار و ننگرهار خبرداده اند.

به گفته آنان، هزینه مجموعی این کمک ها در ۵ ولایت کشور به یک میلیون دالر رسیده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد