خبرهای داخلی

567
۵ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: اسحق اکرمی

برای نخستین‌بار فقه جعفری در پوهنتون بامیان تدریس خواهد شد

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهور، روز گذشته در سفراش به بامیان گفته که، پوهنځی شرعیات در پوهنتون این ولایت ایجاد شده و برای نخستین بار در سطح افغانستان فقه جعفری تدریس خواهد شد.
به گفته‌ای او، داوطلبان کانکور می‌توانند پوهنځی شرعیات و فقه جعفری را انتخاب کنند.
معاون دوم رییس‌جمهور، تاکید کرده که، در سال آینده درس‌های فقه جعفری در پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیان آغاز خواهد شد.
پوهنتون بامیان، دارای شش پوهنځی، زراعت و مالداری، تعلیم و تربیه، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، زمین شناسی و اقتصاد می‌باشد و پوهنځی شرعیات نیز در سال جاری در این پوهنتون تازه تاسیس شده‌است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد