و مطالب دیگر

۱۵ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: محمد اسحق اکرمی

برای نخستین‌بار، مسابقه بایسکل‌رانی میان دختران دایکندی برگزار شد


برای نخستین‌بار، مسابقه بایسکل‌رانی میان دختران به مناسبت هشت مارچ، روز همبستگی زنان در ولایت دایکندی برگزار شد.
این مسابقه از سوی ریاست امور زنان و با همکاری مالی موسسه آکسفام در نیلی مرکز  این ولایت راه اندازی شده‌است که در آن ۱۴ دختر شرکت کرده‌اند.
ذکیه رضایی، رییس امور زنان ولایت دایکندی، هدف از برگزاری این مسابقه را، از بین بردن رسم و رواج‌های ناپسند و ترویج فرهنگ بایسکل‌رانی میان دختران این ولایت می‌داند.
به گفتۀ او، برگزاری چنین مسابقات می‌توانند در راستای محو عرف و عنعنات ناپسند جامعه موثر واقع شود.
از سوی هم، رحیمه خاروی، یک‌تن از دختران بایسکل‌ران در دایکندی، از برگزاری چنین مسابقات استقبال نموده، می‌گوید: “راه اندازی چنین برنامه‌ها از سوی نهادهای مختلف سبب حضور پر رنگ زنان و دختران در جامعه خواهد شد.”
این در حالیست که، اخیرا اشتراک دختران ولایت‌های مرکزی از جمله بامیان و دایکندی در مسابقات ملی و بین‌المللی ورزشی بیشتر شده‌است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد