سیاسی

48
۱۶ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

برای رهایی فراهی از بند طالبان تلاش کافی نمی شود

کلید * چهاردهم حمل ۱۳۸۹

با آنكه بيش از يكسال از اختطاف عبدالخالق فراهي جنرال قونسل افغانستان از شهر پیشاور پاکستان ميگذرد، حكومت افغانستان و پاكستان تا هنوز براي رهایي وي موفق نشده اند.

اين درحاليستكه اخيرآ وزارت اطلاعات ايران با انتشار اطلاعيه اي اعلام نمود، حشمت الله عطار زاده يكي از ديپلومات هاي قونسلگري ايران در پشاور كه سال ۱۳۸۷ توسط افراد مسلح در اين شهر اختطاف شده بود در نتيجه يك عمليات پيچيده اطلاعاتي كارمندان ايراني در این شهر آزاد شده است.

اينكه تلاشها براي رهایي عبدالخاق فراهي جنرال قونسل افغانستان در پیشاور به كجا رسيده احمد ظاهر فقيري سخنگوي وزارت امور خارجه كشور بآنكه به دلايل امنيتي از ارائه جزئيات دراين مورد خودداري نمود، در تماس تيلفوني با كليد گفت، وزارت خارجه افغانستان از حكومت پاكستان تقاضا نموده تا براي رهایي آقاي فراهي تلاش هاي موثرتري انجام دهد.

در همین حال عبدالقيوم سجادي عضوكميسيون روابط بين الملل ولسي جرگه ميگويد بآنكه نماينده هاي مردم درشوراي ملي از آغاز اختطاف آقاي فراهي تاهنوز چندين بار از وزارت امورخارجه كشور خواسته اند براي رهایي جنرال قونسل افغانستان در پیشاور پاكستان از همه امكانات ديپلماتيك و حتي امكانات غير سياسي كه در اختيار دارند استفاده نمايند هنوز در اين مورد كار موثري انجام نشده است.

با این حال محمود صيقل كارشناس مسايل سياسي كشور ضمن انتقاد از عملكرد وزارت امور خارجه در مورد رهایي آقاي فراهي ميگويد، نمايندگي ضعيف سياسي حكومت افغانستان در اسلام آباد سبب شده تا سرنوشت آقاي فراهي نامعلوم باقي بماند.

ازاختطاف عبدالخالق فراهي جنرال قونسل افغانستان درپشاورپاكستان درحالي بيشتر از يكسال ميگذرد كه به گفته آگاهان امور باتوجه به امكانات ايالات متحده امريكا وجامعه جهاني درافغانستان و پاكستان در صورتيكه حكومت افغانستان براي رهایي آقاي فراهي از نيروهاي بين المللي مستقر در كشور در خواست همكاري مينمود بدون شك اين درخواست ميتوانست نتايج مثبت و موثری در اين زمینه به دنبال داشته باشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد