اجتماعی

946
۲۸ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: سمیه ولی‌زاده

بدرفتاری با زنان پولیس در هرات

زنان نظامی در هرات از عدم ترفیع، تبعیض و بدرفتاری همتایان مرد خود انتقاد میکنند. مریم، یکی از زنان پولیس در هرات، بیش از ده سال میشود برای تأمین امنیت در کنار نیروهای نــظــامــی و امنـیــتی مصروف انجام وظیفه است. وی بزرگ‎ترین مشکل فراروی نظامیان زن را، تبعیض، بدرفتاری منسوبان پولیس مرد و عدم باورمندی مسوولان امنیتی به توانایی زنان عنوان میکند.
مریم چند سال است که در رتبۀ ساتمنی قـــرار دارد. ایـن پـــولــیــس زن، آرزو دارد در پست‎های کلیدی نهادهای امنیتی فعالیت داشته باشد. او در مصاحبه‎ای با کلید گفت که منسوبان نظامی برای ترفیع پولیس‎های زن، از آن‎ها خواست‎های نامشروع دارند. وی افزود:”زنان علاقۀ زیاد برای انجام وظیفه در بخش‎های نظامی دارند اما زمانی که یک خانم در صفوف پولیس جذب میشود، در بدل دادن ترفیع، برخی مقام‎ها و منسوبان پولیس، از آن‎ها می‎خواهند رابطۀ دوستی برقرار کنند تا کار شان زودتر اجرا شود.”
مریم تنها پولیس زن نیست که از عدم ارتقای رتبۀ نظامیان زن و بدرفتاری منسوبان پولیس مرد با آن‎ها شاکی است، بلکه ده‏ها پولیس زن دیگر نیز از بی‎توجهی مقام‎های امنیتی جهت ترفیع شان انتقاد میکنند. آن‎ها از مــقــام‎هـــای وزارت داخــلــه میخواهند به مشکلات شان رسیدگی کنند تا پولیس‎های زن بتوانند در سطـــوح مــدیــریتــی و رهبری فعالیت داشته باشند.
در هــمین حال، مســوولان کمسیون مستــقل حقوق بشر، از آزار و اذیت پولیس‎های زن ابراز نگرانی میکنند. بهزاد حکاک، مسوول بخش نــظارت از عملکرد پــولـــیس در این کمسیون، می‎گوید در هر ماه چــندیـــن شکایت مبنی بر بدرفتاری، آزار و اذیت پولیس‎های زن در کمسیون مستقل حقوق بشر ثبت می‎شود. حکــاک تــأکـــید دارد که بیشتر این زنان در رتبه‎های پایین کار می‎کنند، علاوه بر این در بعضی موارد حتا پایین‎تر از جایگاه رسمی شان بــه کار گـــماشــتـــه می‎شوند.
با این وجود، عبدالاحد ولی‎زاده، سخنگوی قومندانی امنیۀ هرات، آزار و اذیت نیروهای پولیس‎ زن حین انجام وظیفه را رد نمی‎کند، اما می‎گوید تا حال شکایت رسمی مبنی بر بدرفتاری منسوبان پولیس مرد با نظامیان زن در قومندانی امنیۀ این ولایت ثبت نشده است. ولی‎زاده افزود که هم اکنون بیش از ۱۷۰ پولیس زن در بخش‎های مختلف در هرات فعالیت دارند که در رتــبه‎هـــای دگروالی، ساتنمنی و دیــــگر رتبــه‎هـــای نظــامی قرار دارند. به گفتۀ سخنگوی قومندانی امنیۀ هرات، وزارت داخله در تلاش بهبود وضعیت پــولــیس‎هــای زن و افــزایـــش حضور آن‎ها در بخش‎های امنیتی و نظامی می‎باشد.
با این حال، سمیه طاهری، مدیر حقوق ریاست امور زنان هرات، میگوید تا زمانی که زنان پشتوانۀ قوی در پست‎های کلیدی نظامی نداشته باشند، نمیتوانند در صفوف نیــروهــای امنیتی و نـظامی پیــشرفــت کنند. خانم طاهری همچنان خاطرنشان ساخت که نــهادهــای امنیتی مکــلــف اند، همزمان با ارتقای رتبۀ پــولــیس‎هـــای زن، آن‎ها را در بخش‎های مدیــریـــت و رهبری نیز استخدام کنند.
در مدت یک و نیم دهه، مقام‎های حکومتی و نهادهای بین‎المللی در تلاش افـــزایش حضور زنان در صفوف پولیس و تقویت مهارت‎های نظامی آن‎ها بوده‎اند، اما به باور اغلب، هنوز شمار زنان در بخــش‎هـــای امنیتی و نــظامی اندک می‎باشد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد