کابل

37
۷ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

بخشش يک و نيم ميليارد دالر قرضه خارجي افغانستان

کلید * هفتم دول ۱۳۸۸

صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ديروز سه شنبه اعلام کردند به توافقي بين المللي دست يافته اند تا يک ميليارد و ششصد ميليون  دالر از قرضه هاي خارجي افغانستان بخشيده شود.

صندوق بين المللي پول و بانک جهاني با انتشار بيانيه اي اعلام کردند شوراي اداري هر يک از اين دونهاد بين المللي تاکيد کردند ميزان  قرضه هاي خارجي افغانستان يک ميليارد و ششصد ميليون دالرکاهش خواهد يافت.

اين دو نهاد بين المللي به ميزان  قرضه هاي خارجي افغانستان اشاره اي نکردند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه/ بنابه اخرين  معلومات صندوق بين المللي پول، قرضه هاي افغانستان در سال مالي دو هزار و شش/ دو هزار و هفت ميلادي از يكصد و پنجاه و پنج درصد توليد داخلي به بيست  عشاريه هشت دهم درصد توليد داخلي در سال مالي گذشته کاهش يافت.

البته اين کاهش با احتساب اين بخشش  قرضه  هاي خارجي محاسبه شده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد