خبرهای داخلی

۸ جوزا ۱۳۹۸

بتلر: نیروهای ما برای دفاع از امریکا و افغانستان می جنگند

سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان روز گذشته  در مراسم یادبود از قربانیان سربازان این کشور در افغانستان، گفت که نیروهای امریکایی برای دفاع از کشور شان و افغانستان می جنگند.

دیوید بتلر سخنگوی نیروهای امریکایی گفته است که نیروهای آن کشور یکجا با نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از افغانستان و امریکا می جنگند و مردم افغانستان باید به نیروهای شان افتخار نمایند.

آقای بتلر در این مراسم هم چنان از قربانی های نیروهای امنیتی افغان قدر دانی نموده و افزود که آنان برای دفاع از مردم خود شجاعانه می جنگند.

نیروهای امریکایی روزی را به نام روز گرامی داشت از قربانیان سربازان این کشور در جنگ نام گزاری کرده است و همه ساله این روز را گرامی می دارد.

این سخنان آقای بتلر در مورد تداوم حضور نیروهای خارجی در حالی مطرح می گردد که روز گذشته در دومین نشست مسکو میان سیاسیون افغان و گروه طالبان، اشتراک کنندگان این نشست به شمول وزیر خارجه روسیه تاکید بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان داشتند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد