اجتماعی

1946
۱۳ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: عالیه فرزان

با آنکه همه ساله از روز کارگر تجلیل می‌شود اما قانون کار تا هنوز توشیح نشده‌است

اتحادیه ملی كارگران، می‌گوید كه، حكومت تمایلی برای ایجاد سهولت به كارگران ندارد.
معروف قادری، رییس اتحادیه ملی كارگران، نارضایتی‌اش را از كم‌كاری حكومت بیان كرده، می‌گوید: با آن كه آنان قانون كار را به كمك سكتور خصوصی و نهاد های مدنی تصحیح كرده‌اند، اما تا كنون این قانون به پارلمان نرفته و توشیح نشده‌است.
قادری، به این باور است كه عدم آگاهی از قانون كار، از دلایل عمده‌ای مشكلات كارگران است و آنان برای ایجاد سهولت به كارگران یك فصل این قانون را به اتحادیه‌ای كارگری اختصاص داده‌اند.
معروف قادری، رییس این اتحادیه، به ادامه‌ای صحبت هایش، می‌افزاید: “قانون كار افغانستان یك قانون بسته بود كه تنها نهاد های دولتی را حمایت می‌كرد و سكتور خصوصی را كمتر مورد توجه قرار داده بود، ما برای تصحیح این قانون دادخواهی كردیم و مطابق به حكم رییس‌جمهور این قانون بازنگری گردید.”
قادری، می‌افزاید: “به كمك نهاد های مدنی و سكتور خصوصی قانون كار را تصحیح كردیم ولی تا كنون این قانون برای توشیح به به پارلمان نرفته است.”
از سویی هم، اعضای اتحادیه كارگری به این باور اند كه، نبود محكمه‌ای كارگری در سیستم قضایی از مشكلات دیگر كارگران است، آنان، از حكومت می‌خواهند كه برای رفع مشكلات حقوقی كارگران باید محكمه‌ای كارگری ایجاد شود.
با این حال، شماری از فعالان مدنی، می‌گویند كه، رابطه میان كارگر و كارفرما در کشور بنابر وضع حاكم، رابطه‌ای خشونت‌بار است.
حمیرا ثاقب، یکی از فعالان مدنی، می‌گوید: “كارگران به ویژه زنان در افغانستان در فضای مصوون به سر نمی‌برند.”
وی، هم‌چنان می‌گوید: “حضور زنان كارگر در جامعه‌ای كاری افغانستان كم‌رنگ است.”
حمیرا ثاقب، فعال جامعه‌ای مدنی، می‌افزاید: “فیصدی حضور زنان در ساحات كاری نسبت به سال گذاشته پایین آمده‌است، در سكتور امنیتی یك درصد زنان حضور دارند و در حوزه‌ای اقتصاد هیچ آماری  در زمینه رشد زنان در این حوزه وجود ندارد.”
از سویی دیگر، باقی سمندر، فعال مدنی، به این باور است كه شماری زیادی از جوانان برای دریافت كار به كشور های بیگانه فرار می‌كنند، كه این نمی‌تواند چاره‌ای برای رفع بی‌كاری باشد.
سمندر، می‌افزاید:” كارگران افغانستان امروزه مشكلاتی زیاد دارند، نزدیك به پنجاه درصد شهروندان کشور زیر خط فقر زندگی می‌كنند و تعدادی زیادی هم برای دریافت كار به خارج از كشور فرار می‌كنند.”
با این حال، از روز جهانی كارگر در حالی در افغانستان تجلیل می‌شود كه هزاران تن به شمول فارغان پوهنتون‌ها از بی‌كاری شكایت دارند.
اتحادیه‌ای كارگران نیز افزایش سطح بیكاری در كشور را نگران كننده خوانده، خواستار ایجاد زمینه‌ای كار برای جوانان می‌باشد.
هم‌زمان با این، شماری از آگاهان اقتصادی، می‌گویند: ایجاد زمینه‌های كار در کشور نیازمند یك سیاست گذاری دقیق و منظم است كه این سیاست گذاری می‌تواند از طریق انكشاف زیر ساخت‌ها، منابع داخلی، ایجاد فابریكه‌ها و بخش‌های خصوصی برای تولید كالا در كشور مفید واقع گردد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1 comment


  • Warning: preg_match(): Unknown modifier ']' in /home/tkg10001/public_html/wp-content/themes/shark/functions.php on line 597

    Warning: preg_replace(): Unknown modifier '/' in /home/tkg10001/public_html/wp-content/themes/shark/functions.php on line 600

    دیدگاه این است شخصی که خود ریس اتحادیه کارگران افغانستان می نامد اصلا نماینده کارگران نیست او یک کارفرماست واداره مرکزی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان را غصب نموده این یک قانون شکن است فعلا از طرف محکمه ابتداییه حوزه اول کابل اساسنامه ها واجراات معروف قادری ومعاون اش بریال از سال ۱۳۹۰ به بعد غیر قانونی وباطل دانسته شده است