خبرهای داخلی

2124
۱۳ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

بانکنوت‌های افغانی فرسوده، پس از ماه حمل سال آینده قابل چلش نیست

در پی شکایات مردم از فرسوده شدن بانکنوت‌های افغانی، دافغانستان بانک، اعلام کرد که، حاضر است این بانکنوت‌ها را بدون کدام هزینه اضافی به بانکنوت‌های جدید تبادله کند.
در خبرنامۀ که از سوی دافغانستان بانک به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که، به منظور حفاظت بهتر از پول رایج کشور، تمام بانکنوت‌های را که روی آن مواد چسپنده زده شده باشد، نوشته یا نقاشی صورت گرفته و از نظر ظاهری تغییر یافته باشند، را تبادله خواهد کرد.
به گفتۀ د افغانستان بانک، شهروندان کشور می‌توانند در صورت داشتن بانکنوت‌های افغانی دارای خصوصیات یاده شده، تا پایان ماه حوت سال روان خورشیدی به نزدیک‌ترین بانک مراجعه نموده و در تعویض آن‌ها اقدام کنند.
در خبرنامه گفته شده‌است که، پس از ماه حمل سال آینده، این نوع بانکنوت‌ها قطعا در بازار قابل چلش نمی‌باشد و شهروندان افغان باید در حفظ پول رایج کشور توجه جدی کنند.
این در حالیست که، اخیراً مردم شکایت کردند که بدلیل افزایش بانکنوت‌های کهنه در بازارهای کشور هنگام داد و ستد با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.
به گفتۀ آنان، از یک سو دکان‌داران این نوع بانکنوت‌ها را نمی‌گیرند و از سوی دیگر، صرافان هم با بهایی بسیار کم بانکنوت‌های فرسوده را خریداری می‌کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد