خبرهای داخلی

224
۲۸ قوس ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

بانوی اول کشور تا دو سال آینده برای ۳۰ هزار زن زمینه کار را فراهم می‌کند

بی‌بی گل غنی، بانوی نخست کشور، زنان و دختران ننگرهاری را به فراگیری آموزش، تقویت اقتصادی و سهیم شدن در روند سیاسی کشور تشویق کرد.
دفتر رسانه‌های والی ننگرهار با ارسال خبرنامۀ به کلید، می‌گوید که، بانوی نخست کشور این موضوع را از طریق ویدیو کنفرانس با زنان و دختران ننگرهاری مطرح کرد.
بی‌بی گل غنی، ضمن ستایش از ظرفیت موجود در میان زنان و ختران این ولایت گفته که، تلاش می‌کند، به شمول ننگرهار وضعیت زنان در سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته بهبود یابد.
به گفته بانوی نخست کشور، به هدف تقویت اقتصادی زنان در مناطق دور دست، تا دو سال آینده برای ۳۰ هزار زن و دختر زمینه کار را در بخش زراعت فراهم خواهد کرد.
با این حال، محمد حنیف گردیوال، معاون والی ننگرهار، طی این ویدیو کنفرانس مشکلات زنان و دختران را با بانوی نخست کشور شریک ساخت و اظهار امیدواری کرد که، با عملی شدن برنامه‌های حکومت وحدت ملی، وضعیت زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان نسبت به سال‌های پسین بهبود یابد و زنان ننگرهاری بیشتر جرات پیدا کنند که در بخش‌های اقتصاد و سیاست به کار بپردازند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد