دیدگاه

60
۱۰ سرطان ۱۳۸۹

بانزدیک شدن حقانی به دولت سناریوی جنگ پایان می یابد؟


از چند روز به اینسو سرو صدای دیدار کرزی با سراج الدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی در رسانه ها بازتاب وسیعی داشته است.

اما سخنگوی رئیس جمهور طی یک کنفرانس مطبوعاتی این دیدار را رد کرده و می گوید که کرزی نه با رئیس آی اس آی و نه با اشفاق کیانی و هم نه با سراج الدین حقانی دیداری داشته است.

اما اینکه این دیدار چگونه یکباره در رسانه های داخلی و خارجی راه پیدا کرد، همه را به این باور رسانده که این دیدار صورت گرفته است.

روزیکه گفته شد اشفاق کیانی و شجاع پاچا مخفیانه به کابل آمدند و در ارگ با رئیس جمهور دیدار کردند، چند تن از ارگ نشینان، این سفر و این دیدار را تائید نموده ، اما تاکید داشتند که نام شان افشا نشود و مشخصاً از آنان کود نگردد.

این دیدار که اگر صورت گرفته باشد، بسیار حساس و بحث بر انگیزبوده،  مطمئناً که از سوی مقامات امنیتی افغانستان تدارک دیده شده و تلاش صورت گرفته تا در همان غلاف امنیتی پنهان بماند و میتواند توام با تغییراتی باشد که در رهبری امنیت ملی به میان آمد.

این دیدار به خاطری نا ممکن نیست که بعد از اعلان و تاکید کرزی بر مصالحه با مخالفان، مقامات پاکستانی نیز اعلان کردند که درین راه با کرزی همگام اند و لذا نتیجۀ عملی این اعلان  میتواند این همکاری باشد که اینک ازین جا شروع شد.

در میان مخالفان چهار نیرو و یا چهار طیف مختلف وجود دارد که تماماً ظاهراً در مورد بیرون شدن نیرو های خارجی از افغانستان هم نظر اند، اما درجۀ برخورد هریک درین مورد فرق میکند.

القاعده که متهم به انفجار برج های تجارتی امریکا در یازدۀ سبتامبر میباشد و از نظر مالی و آموزش نظامی و کمکهای تسلیحاتی بر فرق طالبان قرار دارد و پاکستان از ارتباط با این جریان که ورزیده ترین بنیاد گرایان اسلامی نظامی و عقیدتی را در اختیار دارد و در بسیار از کشور های اسلامی و غیر اسلامی شاخه های آن فعال میباشد و دوتن از رهبران آن، اسامه بن لادن و ایمن اظواهری به مشهورترین و مخوفترین چهره های جهانی مبدل شده است، نه تنها زمینۀ مصالحه با دولت افغانستان را ندارد که چیزی جز سرنگونی «کفار» را نمیشناسد.

اسامه حین تعیین ملا عمر به عنوان امیرالمومنین، برای او بیعت کرد و گفته میشود که ملا عمر با این بیعت خود را مکلف میداند تا به هر شکلی از او حمایت کند و تا حال گاهی ازین موضع عقب ننشسته است.

القاعده که از دو سال به اینسو زیر ضربات خورد کنندۀ نیروی هوایی امریکا و اردوی پاکستان قرار دارد، تلفات سنگینی متحمل شده است.

القاعده از یکسال به اینسو بیشتر نیروی ۲۶ هزار نفری خود را از وزیرستان به یمن انتقال داده است و اینکه چرا این منطقه را با این وسعت خالی کرده تا حال روشن نیست .

اما دلایل بسیاری وجود دارد که اسامه و الظواهری در مرزمیان افغانستان و پاکستان زندگی دارند. سازمان سیای امریکا اخیرا ابراز داشت که این دو رهبر القاعده بیشتر نزدیکان شان را از دست داده، مخصوصا که دو تن از رهبران ارشد القاعده ، ابو ایوب مصری و ابو عمر البغدادی در شهر موصل به وسیلۀ امریکایی ها به قتل رسیدند، اثر جدی بر القاعده به جا گذاشت. هیچ دلیلی دیده نمیشود که این سازمان با دولت افغانستان و یا امریکایی ها در شرایط کنونی مصالحه کند. دولت افغانستان نیز گفته است که با طالبانی مذاکره و مصالحه میکند که با القاعده در ارتباط نباشند.

حزب اسلامی گلبدین که از چند جانب زیر فشار است ، بیشتر زمینۀ مذاکره و مصالحه را با دولت دارد.

بسیاری از شاخه های علنی و قانونی این حزب همین اکنون با کرزی در یک دولت قرار دارند. اما خود گلبدین و حواریون او درین میان سرگردان اند و تا حال چند بار به دولت مراجعه کرده و مسایلی را مطرح نموده که از سوی دولت افغانستان و امریکایی ها جدی گرفته نشده است.

شاخۀ نظامی این حزب در حالیکه درچند منطقۀ محدود با نیرو های دولتی و امریکایی میجنگند، زیر فشار طالبان نیز قرار دارند و تا حال در کندز و وردک توسط طالبان رانده شده و حامی اصلی این حزب که پاکستان است نیز از چندی به اینسو به این حزب چندان نظری ندارد، لذا مصالحه با آن هیچ مشکلی ندارد.

اما اینکه رهبر این حزب به کابل بیاید و با دولت همکاری کند بسیار بعید به نظر میرسد، زیرا او درین سی سال با رقابت های در درون گروه های قوی مسلح قرار داشته و قتل های وسیعی در پشاور توسط این حزب و یا به نام آن توسط آی اس آی صورت گرفته و مشکل است به کابل بیاید و به جان خطر کند. کرزی و امریکایی ها نیز به آمدن رهبر حزب اسلامی چندان توجهی ندارند، این درحالیکه اکثر صفوف و کادر های آنرا با خود دارند.

بدنۀ اصلی طالبان که زیر رهبری ملا عمر و شورای کویته قرار دارد، تا حال چراغ سبزی به دولت افغانستان نشان نداده و بر مواضع گذشتۀ خود تاکید دارند، اما اخیراً گفته شده که این شورا به حضوردرازمدت برخی از نیرو های امریکایی در افغانستان چراغ سبز نشان داده ، اما سخنگویان آن برای مصالحه چیزی کمتر از خروج نیرو های خارجی از افغانستان نمیخواهند.

آی اس آی نیز نمیخواهد تا این جریان با دولت افغانستان نزدیک شود و تلاش دارد تا آنرا برای مدت دیگری در مقابله با دولت و مخالفت با امریکایی ها نگهدارند. اما نفوذ و قدرت این جریان در بعضی مناطق کاهش یافته است، مخصوصا که با در گرفتن جنگ در شمال نیرو های آن تا حدی پراکنده شده. این بخش دومین انتخاب برای مصالحه خواهد بود و کمک پاکستان به این جریان تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرنوشت خط دیورند روشن شود. چیزی که پاکستان به دنبال رسمیت آن از سوی دولت افغانستان و جامعۀ جهانی میباشد.

این را امریکایی ها و اروپایی ها میخواهند، اما چون امریکا نمیخواهد که به زودی گلیم جنگ از افغانستان جمع شود، لذا این نیرو چون خمیر مایه برای بعد نگهداشته می شود.

گروپ حقانی که در سه ولایت جنوبی پکتیا، پکتیکا و خوست نفوذ قوی دارد و مقر آن در وزیرستان است و همچنان تاثیراتی در شرق افغانستان نیز داشته و مورد حمایت مستقیم عربستان سعودی و پاکستان و کمتر زیر تاثیر القاعده قرار دارد، بیشتر صبغۀ جهادی و طالبی دارد از امکانات پولی بالای برخوردار است و انتحاری های بیشتری در اختیار دارد.

با نزدیک شدن این جریان به دولت با اینکه در تقویت موقعیت دولت اثر گذار است، اما غایله پایان نمی پذیرد و جنگ بازهم ادامه خواهد داشت.

اینکه جریان حقانی با نزدیک شدن با دولت قانون اساسی را خواهد پذیرفت و یا شرایط خود را مطرح خواهد کرد، در آینده دیده شود.

با نزدیکی این جریان به دولت، میان خود طالبان دودستگی به وجود خواهد آمد و حتی امکان درگیری میان گروپ حقانی و گروپ ملا عمر نیز شروع خواهد شد. این تنش ها در جنوب بیشتر خواهد بود و بار دیگر وزیرستان به رویارویی خطرناکی رو به رو خواهد شد.

پیوستن گروپ حقانی با هر شرایطی به دولت برای کرزی برگ برندۀ به حساب می آید و پاکستان با اینکه میتواند ازین طریق در افغانستان اعمال نفوذ بیشتری بکند، اما امریکایی ها در دایرۀ مهمی از سرحد میان افغانستان و پاکستان نفس راحت خواهند کشید و این در روزگار کنونی برای اعضای ناتو که برخی در حال فرار از افغانستان است روحیه خواهد داد و از فشار مردم اروپا بر دولت هایشان خواهد کاست.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد