صحت

372
۳۱ جوزا ۱۳۸۹

بالارفتن فرهنگ اهدای خون در کشور


مسولان وزارت صحت عامه از افزايش رقم اهداكنند گان رضا كار خون نسبت به سال هاي قبل خبر ميدهند.

داكتر ثريا دليل سرپرست وزارت صحت عامه در محفلی كه بمناسبت تجليل از روز جهاني اهداي خون در کبال تدوير يافته بود گفت، ظرف سال ۱۳۸۸ خورشيدي بيش از ۳۴ هزار يونت خون در مركز و نمايندگي ها در ولايت از اهدا كنندگان اخذ و به نيازمندان توزيع گرديد.

وي افزود، وزارت صحت براي بهبود عرضه خدمات صحي در تأمين خون به نيازمندان در نظر دارد يك نمايند گي را در مركز و ۴ نمايندگي حوزه ای را در ۴ ولايت كشور ننگرهار، مزارشريف، قندهار و هرات و يك نمايندگي را در شفاخانه ملالي زيژنتون مطابق با معيارهاي بين المللي ايجاد كند.

در همین حال محمد اكرم فضلي ریيس انجمن جوانان كشور ضمن اشاره به ثبت ۱۵۰۰ اهداكننده خون افزود، جوانان با داشتن وضع صحي مناسب ميتواند به هموطنان خود کمک شایانی کنند.

این درحالیستکه بنياد خون فرانسه آژانس انكشافي فرانسه، سازمان صحي جهان، سفارت امريكا و يونيورستي مينوسوتا از جمله موسساتی اند كه در راستاي همكاري تأمين خون با دولت افغانستان همكاری می کنند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد