جنوب شرق

231
۲۵ قوس ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

باشندگان پکتیکا: هیلی مجتبی، متقلب است


شماری از باشندگان ولایت پکتیکا ناوقت روز شنبه در مرکز این ولایت بر ضد هیلی مجتبی یکی از نامزدان برنده در انتخابات ولسی جرگه این ولایت، به اعتراضات پرداخته و وی را متقلب خواندند.
اعتراض کنندگان ادعا دارند که هیلی مجتبی باشنده اصلی ولایت پکتیا می باشد؛ اما با جعل و تقلب از ولایت پکتیکا نیز تذکره تابعیت اخذ نموده و خودش را از این ولایت نامزد انتخابات پارلمانی نموده است.
اعتراض کنندگان که کاپی تذکره های این نامزد مجلس نمایندگان را که یکی از ولایت پکتیا و دیگری از ولایت پکتیکا بود، نیز با خود داشتند از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند تا این موضوع را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.
در همین حال عبدالسلام اسحاق زی، مسئول مطبوعاتی دفتر هیلی مجتی اتهام جعل بر این نامزد مجلس نمایندگان را رد نموده و اعتراضات باشندگان ولایت پکتیکا را خلاف قوانین انتخاباتی می داند.
به گفته مسئول دفتر مطبوعاتی هیلی مجتبی، این توطیه از سوی رقبای این نامزد به راه انداخته شده تا وی را از لست نهایی برندگان انتخابات مجلس نمایندگان خارج سازد.
این درحالیست که در هفته قبل کمیسیون مستقل انتخابات لست برندگان احتمالی انتخابات مجلس نمایندگان این ولایت را همگانی ساخت که محمد میرزا کتوازی، داوود کتوازی، نادرخان کتوازی و هیله مجتبی شامل این لست بودند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد